Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance adviseur opvoeden en opgroeien (zzp)

Posted Mar 16, 2023
Project ID: YIS 9129990
Location
Maasdam , Zuid-Holland
Duration
5 maanden
(Mar 27, 2023 - Sep 1, 2023)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
70 - 82 €/hr
Application Deadline: Mar 23, 2023 12:00 PM

Startdatum; ZSM

Opdracht tot 1 september 2023 met optie op verlenging

24 uur per week (werken op in ieder geval dinsdag heeft voorkeur)

Standplaats is Maasdam (hybride werken is mogelijk 50/50)

Tarief: max €82 Schaal 10

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Het team Opvoeden & Opgroeien richt zich op o.a. onderwijs, kinderopvang, voorschoolse educatie en jeugdhulp. Het team bestaat uit circa 15 adviseurs die beleid ontwikkelen op deze thema’s en er voor zorgen dat dit beleid wordt uitgevoerd.


Het aantal nieuwkomers in de Hoeksche Waard is de afgelopen maanden sterk gestegen. Op twee locaties worden vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen en op twee locaties vangen we asielzoekers op. Naast huisvesting dient voor kinderen onderwijs geboden te worden en allerlei voorzieningen die daarmee gepaard gaan. De afgelopen tijd is er geopereerd vanuit een crisis modus. Nu duidelijk is dat deze situatie langer gaat duren willen we het nieuwkomeronderwijs inclusief huisvesting en aanpalende onderwerpen duurzamer organiseren.


Het is jouw opdracht om aan de slag te gaan met beleid voor de langere termijn om uit de crisismodus te komen. Hoe gaan we zorgen voor langdurig onderwijsaanbod,  geschikte huisvesting en voldoende aandacht voor overige voorzieningen rondom deze kinderen. Tegelijk moet de dagelijkse problematiek waar we tegenaan lopen worden opgepakt. Bijvoorbeeld scholen die de aanwas onvoldoende aankunnen of de vervoersproblemen vanaf huisvestingslocaties.


Je bent aanspreekpunt voor de bestaande taalklas, Oekraïense lespunten en de ISK en behandelt lopende subsidieaanvragen/-vaststellingen op dit vlak.’ Het kunnen schakelen tussen korte en lange termijn is belangrijk. Je richt je specifiek op de taken rondom nieuwkomer onderwijs maar hebt uiteraard afstemming met je collega's die zich bezig houden met voorschoolse educatie en onderwijs. Naast de interne afstemming richt je je ook op onze externe partners die het onderwijs verzorgen. 


Functie-eisen:

o  Minimaal hbo opleiding

o  3 jaar ervaring met werken bij de overheid en bij voorkeur met onderwijs

o  Procesregie, omgevingsbewust, communicatief vaardig, vlot schakelen op verschillende niveaus. 

Similar projects

+ Search all projects