Gemeenteprojecten

Freelance Adviseur/onderzoeker accommodatiebeleid

Geplaatst 18 aug. 2021
Project ID: YIS 9100176
Plaats
Nuenen
Duur
4 maanden
(13 sep. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
4 hrs/week
Tarief
65 - 80 €/hr

Sollicitatie deadline: 27-8-2021 10:00

 

Description:

De laatste nota accommodatiebeleid is in 2015 vastgesteld en was opgesteld voor de periode 2016-2019. De kadernotitie accommodatiebeleid en de nog op te stellen beleidsnota komen voort uit een afspraak uit het huidige coalitieakkoord. De coalitie vraagt het college om nieuw accommodatiebeleid te ontwikkelen dat aansluit bij de veranderende samenleving en rekening houdt met de grondslagen van het vastgestelde subsidiebeleid. Dit vernieuwde accommodatiebeleid vormt de komende jaren het kader voor de afweging en uitvoering van accommodatievraagstukken. Ook vormt het de basis voor toekomstige uitvoeringsplannen. Inmiddels is de kadernotitie accommodatiebeleid door de raad vastgesteld. Het is nu zaak om de huidige raad als vervolg een beleidsplan accommodatiebeleid aan te bieden. Uitgangspunt bij het formuleren van concrete beleidsdoelen is de kadernotitie. Hierin zijn de uitgangspunten vrij algemeen en abstract geformuleerd. In de beleidsnota moet een concretiseringsslag plaatsvinden. De beleidsdoelen moeten ook realistisch zijn. Bij het formuleren van de beleidsdoelen is overleg met stakeholders (de doelen moeten immers wel werkbaar zijn) van belang. Na het formuleren van de beleidsdoelen zullen we per accommodatie een lijn uitzetten van de bestaande afspraken naar afspraken overeenkomstig de nieuwe beleidsdoelen.

 

De scope van een op te stellen beleidsnota gemeentelijk Accommodatiebeleid kan als drieledig worden omschreven:

  1. Inventarisatie en beschrijving huidige accommodaties die vallen onder de scope van het gemeentelijk accommodatiebeleid
  2. Formuleren concrete beleidsdoelstellingen per type accommodatie
  3. Opstellen spoorboekje: welke acties zijn geboden om afspraken met accommodaties in lijn te brengen met de geformuleerde beleidsdoelen.

 

Requirements:

  • Onderzoeksvaardigheden
  • redactionele vaardigheden
  • kennis accommodatiebeleid
  • zicht op lokale omstandigheden

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten