Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance adviseur erfgoed en monumenten (zzp)

Posted Sep 29, 2022
Project ID: YIS 9121579
Location
Oirschot, Noord-Brabant
Hours/week
32 hrs/week
Timeline
6 months
Starts: Oct 10, 2022
Ends: Mar 31, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 6, 2022 12:00 PM

Functie schaal: 10

Startdatum: zo snel mogelijk

Einddatum: 31-03-2023

Werklocatie: Deken Frankenstraat 3 5688AK OIRSCHOT, Nederland

Aantal uren per week: 32 (tussen 30 en 36) 

Aantal dagen per week: 4

Richtlijntarief: 62 euro per uur; je bent echter vrij om een tarief te vragen dat past bij de kennis en ervaring.

 

 

Voor de afdeling Ondernemen & Ontwikkelen zoeken wij een enthousiaste

Adviseur Erfgoed en Monumenten

 

 

Wat ga je doen?

Oirschot heeft grote ambities op het gebied van Erfgoed. Onze gemeente is HET levend Erfgoeddorp van de Brainportregio en vanuit je functie vertaal je dit profiel. Er is op dit gebied (nog) veel te ontwikkelen en mooi werk te doen voor je in Oirschot! Erfgoed staat nl. hoog op de ‘Oirschotse agenda’.

 

Je werkt zelfstandig en nauw samen met de medewerker VTE/Erfgoed, binnen een ambitieus team aan de kansen en mogelijkheden om het Erfgoed in Oirschot te versterken, te verlevendigen en ‘eigentijds te maken’. Als adviseur ben jij het aanspreekpunt op dit vakgebied. Vanuit dit vakgebied participeer je dus ook in de diverse gebiedsgerichte opgaven uit het uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied. Vanuit onze identiteit toon je ambitie en visie voor de gemeente. Je verankert onze erfgoedwaarden binnen (ruimtelijke) ontwikkelingen en levert vanuit jouw kennis een bijdrage aan alle beleidsontwikkelingen. En natuurlijk doe je dit ook ‘buiten de historische muren’ van Oirschot. Naast een prachtige historische kern heeft onze gemeente een bijzonder buitengebied, met diverse nog oorspronkelijke landschapstypes.

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

·       Je adviseert en informeert eigenaren en initiatiefnemers over wet- en regelgeving, restauratie, onderhoud en subsidiemogelijkheden.

·       Je adviseert eigenaren en ontwikkelaars over restauraties en bouwplannen m.b.t. de monumentale waarden. Je adviseert bij projecten en gebiedsontwikkelingen en bij plannen t.b.v. de commissie Welstand en Monumenten.

·       Je beoordeelt en verleent subsidies voor de instandhouding, herbestemming en bouwhistorisch onderzoek.

·       Je houdt je bezig met advisering aan het college over monumenten, archeologie, cultuurhistorie en in bredere zin over de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Je adviseert binnen je eigen beleidsveld en beantwoordt (bestuurlijke) vragen.

·       Je kijkt breder dan ‘alleen het ruimtelijke’ en ziet erfgoed als een verbindende toekomstwaarde waarin multidisciplinair werken een ‘must’ is.

·       Je denkt mee, aan de herbestemming en toekomstbestendigheid van o.a. ons religieus erfgoed.

·       Je denkt mee en adviseert over de toekomstbestendige betekenis van het Oirschots erfgoed, die ruimte biedt voor inspirerende kansen en aansluiting zoekt bij hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

 

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken een doortastende professional met een HBO of WO-opleiding op gebied van erfgoed/cultuurhistorie/monumentenzorg. Je kent je vak, mogelijkheden en beperkingen daarvan en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Je bent zowel een dromer als een doener en in staat je droom te verwezenlijken. Je kunt goed omgaan met wensen en belangen van inwoners en maatschappelijke partijen. Je zoekt verbinding en bent overtuigend als dat nodig is. Je weet ook wat het betekent om te werken in een politieke omgeving.

 

Oirschot is een unieke gemeente binnen de Brainportregio en De Kempen. Wij zijn rijk aan prachtig erfgoed en verrassende natuurgebieden. Vanuit onze kernboodschap: ‘Monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis’ werken we eraan om onze gemeente levendig en leefbaar te houden voor inwoners, bedrijven en toeristen. We zoeken de verbinding met de samenleving en ondersteunen goede initiatieven. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze gemeente. Een mooie, schone, hele en veilige gemeente vinden we erg belangrijk.

Similar projects

+ Search all projects