Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance adviseur crisisbeheersing (zzp)

Posted Nov 18, 2022
Project ID: YIS 9122848
Location
Papendrecht, Zuid-Holland
Timeline:
6 months
Starts: Dec 1, 2022
Ends: Jun 1, 2023
Hours/week
18 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Nov 25, 2022 12:00 PM

Startdatum tussen 1-12-2022 en uiterlijk begin januari 2023

Duuropdracht 3 maanden, eventueel verlenging

Aantal uren p/w: 16 to 18

Duur: 3 maanden met optie op verlenging

Max all-in tarief: open obv functieschaal 11

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen na de deadline

 

Senior Adviseur Crisisbeheersing (16-18 uur per week)

gericht op opvang Vluchtelingen

Adviseren van de burgemeester, college en directie op het gebied van crisisbeheersing, integrale veiligheid en openbare orde in het bijzonder gericht op opvang van vluchtelingen (asielzoekers, Oekraïne) en bieden van (crisis)noodhulp.

 

Taken:

  • Eerste aanspreekpunt voor de burgemeester, college en directie als het gaat om crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid in het bijzonder gericht op crisisnoodhulp (asielzoekers), opvang asielzoekers en opvang Oekraïners.  
  • Coördineren, adviseren en aanspreekpunt van de gemeentelijke voorbereiding en uitvoering op de crisisbeheersing gericht op de opvang van vluchtelingen in brede zin. Advisering Bestuurlijk Overleg Opvang Oekraïners.
  • Lid van de projectgroep opvang vluchtelingen en verantwoordelijk voor het uitvoeren van de acties op gebied van crisisnoodhulp, openbare orde en veiligheid (gericht op opvang).
  • Contactpersoon en verbinding met de veiligheidsregio gericht op opvang vluchtelingen en participeren in werkgroepen.
  • Deelnemer namens gemeente in veiligheidsoverleg met COA, politie en verbinding met wijk gericht op leefbaarheid.
  • Onderzoeken (door)vertalen van ontwikkelingen op het gebied van opvang vluchtelingen en het opstellen van rapportages, adviezen en (beleid)nota’s.

 

Wij vragen:

Bekendheid met een politiek-bestuurlijke omgeving en schat de politieke haalbaarheid en het effect van voorstellen goed in. Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk). Iemand die stevig kan zijn, maar wel in verbinding blijft. Iemand die snel (intern en extern) een netwerk kan opbouwen en de samenwerking zoekt, maar ook zelf zaken pro-actief oppakt en realiseert.

Namens de gemeente ben je vertegenwoordiger in verschillende lokale en regionale overlegstructuren van ketenpartners en overheden. Als zodanig maak je een vertaalslag van nationaal en regionaal denken naar lokaal maatwerk, passend bij typische veiligheidsproblematiek van onze gemeente en wijken.

 

 

Similar projects

+ Search all projects