Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance adviseur bestaanszekerheid (zzp)

Posted Sep 23, 2022
Project ID: YIS 9121262
Location
Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland
Timeline:
6 months
Starts: Oct 17, 2022
Ends: Apr 17, 2023
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 29, 2022 2:00 PM

Startdatum inzet: 17-10-2022

Aantal uren p/w: 36 per week

Duur: 3 maanden met optie op verlenging

Max all-in tarief: open obv functieschaal 10

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Jij bent een zakelijke aanpakker, met ruime ervaring als adviseur op het gebied van armoede- en schuldhulpverlening. Je bent flexibel en acteert graag in een politiek-bestuurlijke omgeving. En in deze omgeving leg je makkelijk verbindingen en kom je met gedragen oplossingen voor problemen in het sociaal domein. Samenwerken is voor jou belangrijk. Bovenal heb je hart voor het sociaal domein. Als je dit in je hebt dan gaan we graag in gesprek met jou! 

  

Adviseur sociaal domein &bestaanszekerheid

Voor 36 uur per week

 

Wat ga je doen?

Als adviseur sociaal domein en bestaanszekerheid krijg jij bij ons een unieke kans om jouw frisse blik en expertise in te zetten in een adviserende en beleidsmatige rol. En dit doe je in een domein waar zich op dit moment grote uitdagingen voordoen en waarbij jij het verschil kunt maken voor onze inwoners.

 

Als beleidsadviseur ga je aan de slag met twee belangrijke opgaven in het sociaal domein: (1) preventie en vroegsignalering en (2) de bestrijding van armoede en schulden (bestaanszekerheid). Op basis van het Preventieplan sociaal domein werkt de gemeente samen met maatschappelijke partners aan vernieuwende initiatieven en vormen van samenwerking om hulpvragen van inwoners in een zo'n vroeg mogelijk stadium op te pakken. Daarmee willen we voorkomen dat op een later moment zwaardere vormen van hulp en ondersteuning nodig zijn. Daarnaast werkt de gemeente aan het zoveel mogelijk voorkomen van armoede en schulden en aan de vroegsignalering van betalingsachterstanden.

 

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

·      Beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van het bestrijden en voorkomen van armoede en schulden (bestaanszekerheid). Vanuit jouw rol ken je de ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau en vertaal je deze naar de lokale situatie. Je informeert en adviseert de wethouder, het college en/of de raad over deze ontwikkelingen, onder andere voor wat betreft beleidsvoorstellen die in de GR Sociaal aan de orde komen;

·      Het deelnemen aan de regionale opgave 'Bestaanszekerheid versterken'. Je bent onderdeel van het regionale opgaveoverleg (ROO) dat bestaat uit de andere regiogemeenten en de Sociaal Dienst Drechtsteden. Vanuit het ROO vertaal je regionale ontwikkelingen naar de situatie van Hendrik-Ido-Ambacht. En op regionaal niveau lever je een bijdrage aan de realisering van onze lokale ambities op het gebied van armoede en schulden. Je schakelt soepel en ontspannen tussen de niveaus, herkent de verschillende belangen en draagt eraan bij om de meest optimale resultaten voor onze gemeente te realiseren;

·      Het op lokaal niveau trekken van het herijkingstraject minimabeleid. Je bent betrokken bij het opstellen van de beleidsstukken en houdt je samen met de Sociale Dienst Drechtsteden bezig met het uitvoering geven aan het (vernieuwde) minimabeleid;

·      Je bent betrokken bij de beleidsontwikkeling en uitvoering op lokaal niveau van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), specifiek voor het onderdeel vroegsignalering. Je signaleert ontwikkelingen in de lokale uitvoering op dat vlak, stemt af met lokale en regionale partners en adviseert waar nodig beleidsmatig de portefeuillehouder. Daarnaast ga je samen met de Sociale Dienst Drechtsteden aan de slag de implementatie van het onderdeel 'nazorg' uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op lokaal niveau; 

·      Op basis van het huidige coalitieakkoord ga je aan de slag met het ontwikkelen van een 'vroeg eropaf'-aanpak in Hendrik-Ido-Ambacht voor inwoners met grote betalingsachterstanden. Daarbij werk je nauw samen met het sociaal wijkteam en andere lokale partners die actief zijn op dit gebied;

·      Het deelnemen aan de lokale projectgroep die bezighoudt met het ontwikkelen van een lokale aanpak energiearmoede. In deze projectgroep lever je vanuit team sociaal domein input om huishoudens met een beperkt inkomen te helpen om energiebesparende maatregelen te nemen. Je werkt hierbij nauw samen met collega's van duurzaamheid;

·      Het coördineren van de uitvoering van het meerjarige Preventieplan sociaal domein. Samen met een andere beleidsmedewerker sociaal domein ben je één van de trekkers van preventie en vroegsignalering in het lokale sociaal domein. Dit houdt in dat je een aantal deelprojectleiders aanstuurt die zich bezighouden met acties uit het preventieplan. Ook houdt jij je bezig met de monitoring van de reeds ingezette interventies vanuit het preventieplan. Met maatschappelijke partners werk je daarnaast aan preventieve interventies en nieuw aanbod voor kwetsbare inwoners. Je neemt een centrale rol in om maatschappelijke partners te stimuleren om met preventie en vroegsignalering aan de slag te gaan.

 

Wat neem je mee?

Je werkt vanuit een integrale benadering, waarbij je snel kunt schakelen als de actualiteit rondom armoede en schulden daar om vraagt. Jij bent dan ook een vlugge en zo nodig onorthodoxe denker. Je neemt verantwoordelijkheid vanuit een positief-kritische benadering van je werk. Dit alles combineer je met een goed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en bijbehorende besluitvormingsprocessen.

 

Daarnaast beschik jij over:

·      Minimaal een afgeronde hbo-opleiding met hbo+ werk- en -denkniveau;

·      Kennis van het beleidsveld armoede en schulden;

·      Inzicht in de samenhang met de andere grote ontwikkelingen in het sociaal domein (Wmo, Participatiewet);

·      Ervaring met projectmatig werken aan concrete resultaten;

·      Kennis en ervaring op het gebied van preventie is een pré

·      Ervaring met het werken binnen een gemeente is een pré.

 

Waar kom jij te werken?

Het team Sociaal Domein werkt hard aan de ontwikkelingen in het sociaal domein in onze gemeente: naast armoede en schuldhulpverlening gaat het om de transformatie van de jeugdhulp, de Wmo, de Participatiewet, inburgering en het passend onderwijs. Hierbij is een goede samenwerking met onze lokale en regionale partners en het verbinden van de verschillende beleidsvelden het uitgangspunt.

 

Wie zijn wij?

Hendrik-Ido-Ambacht is een kleine organisatie. Met ruim 100 medewerkers zetten wij ons voortdurend in voor onze inwoners, ondernemers en instanties. We sluiten aan bij wat er leeft en speelt in de gemeente. Om dit met een compacte organisatie zoals de onze te kunnen realiseren, is flexibiliteit en voldoende inzet van hoogwaardige professionals een randvoorwaarde.

 

De ambtelijke organisatie bestaat uit de afdelingen Bestuurszaken, Beheer Openbare Ruimte, Beleid en Ontwikkeling, het Team Sociaal Domein en het project De Volgerlanden. De organisatie staat onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De cultuur is informeel, de werksfeer is prettig en de onderlinge lijnen zijn kort.

 

Similar projects

+ Search all projects