Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance adviseur accountmanager bodemdaling (zzp)

Posted Feb 22, 2023
Project ID: YIS 9129168
Location
Gouda , Zuid-Holland
Duration
5 maanden
(Mar 20, 2023 - Aug 18, 2023)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 10, 2023 4:00 PM

Startdatum voorkeur: zsm

Duur opdracht: 6 maanden met optie tot verlenging (ze gaan deze rol voor een vaste formatieplaats invullen)

Aantal uren per week: 16-24 uur

Schaal: 11 (gemeente cao)

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Gouda is koploper bij de aanpak van bodemdaling. De gemeente bereidt de stad voor op de effecten van klimaatverandering en stimuleert inwoners om daar een steentje aan bij te dragen. De stad is volop in ontwikkeling. Ook daarbij moet rekening gehouden worden met de doorgaande bodemdaling, klimaatverandering en bijvoorbeeld de energietransitie.

Wat ga je doen:

·      In landelijke en regionale water- en bodemnetwerken lever je een actieve bijdrage om ervoor te zorgen dat deze processen en de ontwikkeling van Gouda elkaar versterken. Je legt de verbindingen tussen verschillende opgaven en speelt in op kansen.

·      Je adviseert bestuur, directie en organisatie over de te volgen koers, de aanpak en het gewenste samenspel met partners, zoals de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart, het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen, het Platform Slappe Bodem en het programmateam LIFE IP Klimaatadaptatie.

·      Je draagt bij aan een succesvolle opening van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen in het voorjaar van 2023 en helpt om van dit centrum een succes te maken.

·      Je hebt een actieve rol bij de landelijke organisatie van het programma LIFE IP Klimaatadaptatie. Je bewaakt de voortgang en administratie van de Goudse projecten in dit programma.

·      Je levert een bijdrage aan een programmatische aanpak van bodemdaling in de gemeente.

·      Je beantwoordt vragen van politiek, pers en publiek over bodemdaling en zorgt samen met collega’s en partners voor realistische beeldvorming over bodemdaling.

Met wie ga je werken?

Je werkt nauw samen met de beleidsadviseurs water & bodem en water & klimaatadaptatie en de strategisch adviseur ruimte van het team Omgeving van de afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies (RBA). Dit team bestaat uit circa 20 personen die adviseren over wonen, groen en water, bodemdaling, milieu en duurzaamheid en verkeer en parkeren. Ook de programma’s energietransitie en klimaatadaptatie horen bij het team. De afdeling bestaat verder uit een team Ruimte en team Economie.

Daarnaast werk je veel samen met de Regio Midden-Holland voor de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart en het Platform Slappe Bodem, en met het team van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.

Wat heb je in huis?

·      Een relevante opleiding op hbo-of wo-niveau, zoals watermanagement of bestuurskunde;

·      Ruime werkervaring als beleidsadviseur, accountmanager of lobbyist bij de overheid, kennisinstelling of brancheorganisatie;

·      Goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit;

·      Uitstekende communicatieve vaardigheden;

·      Kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van water en bodem.

·      Kennis van ruimtelijke ontwikkeling of openbare ruimte is een pré.

Similar projects

+ Search all projects