Gemeenteprojecten

Freelance Administratief medewerker uitkeringsadministratie

Geplaatst 9 jun. 2021
Project ID: YIS 9094784
Plaats
Gorinchem
Duur
3 maanden
(21 jun. 2021 - 21 sep. 2021)
Uren/week
28 hrs/week
Tarief
31 - 44 €/hr

Locatie: Gorinchem

Sollicitatie deadline: 15-6-2021 10:00


DOEL VAN DE FUNCTIE

Adequaat verrichten diverse financieel-administratieve werkzaamheden.

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE

De functie van Administratief Medewerker III komt in meerdere bedrijfsonderdelen en/ of

teams voor. De Administratief Medewerker III wordt aangestuurd door de (Team)manager.

 

KERNTAKEN

In deze functie is er sprake van meerdere aandachtsgebieden. De functiehouder wordt ingezet op één van deze aandachtsgebieden.

 

Ontwikkeling/ backoffice

·        Uitwerken, bewaken en archiveren van overeenkomsten met/ voor doelgroepmedewerkers/cliënten

·        Voorbereiden en aanleveren gegevens t.b.v. facturatie en betalingen

·        Opstellen diverse managementrapportages

·        Kwaliteitsbewaking administratieve processen

·        Opnemen en doorleiden (aan)vragen binnen team

·        Postverwerking en doorleiding

·        Dossiervorming en –beheer

·        In- en externe informatievoorziening

·        Verrichten van overige voorkomende complexe administratieve werkzaamheden

 

P&O

·        Voeren van een correcte in-, door-, en uitstroomadministratie van doelgroepmedewerkers/

·        cliënten

·        Uitwerken, bewaken en archiveren van overeenkomsten met doelgroepmedewerkers/ cliënten

·        Voorbereiden en aanleveren gegevens t.b.v. facturatie en betalingen

·        Opstellen diverse managementrapportages

·        Kwaliteitsbewaking administratieve processen

·        Opnemen en doorleiden (aan)vragen binnen team

·        Postverwerking en doorleiding

·        Dossiervorming en –beheer

·        In- en externe informatievoorziening

·        Verrichten van overige voorkomende complexe administratieve werkzaamheden

·        Uitkeringen

·        Beheren van uitkeringsadministratie

·        Betaalbaar stellen van uitkeringen en minimaregelingen

·        Invoeren en muteren van gegevens

·        Controlewerkzaamheden op rechtmatigheid

·        Aanmaken van betaalstanden en journaalposten

·        Inhouden ten behoeve van derdenbeslag

·        Zorgdragen voor verrekenen toeslagen en verrekeningen met andere instanties

·        Postverwerking en doorleiding

·        Dossiervorming en –beheer

·        In- en externe informatievoorziening

·        Verrichten van overige voorkomende complexe administratieve werkzaamheden

 

Budgetbeheer

·        De in- en uitvoering en bewaking van budgetplannen van cliënten waarvoor budgetbeheer

·        wordt uitgevoerd

·        Het zorgdragen voor de tijdige en correcte betaling aan de cliënt en derden

·        De bewaking van de gelden die aangewend worden voor de uitvoering van het budgetbeheer

·        Het doorvoeren van kleine aanpassingen in het budgetplan

·        Signaleren van problemen/wijzigingen in de uitvoering aan consulent aandachtsgebied

 

Schulddienstverlening Incasso

·        Beheren en bewaken van niet commerciële debiteurenadministratie

·        Verantwoordelijk voor correcte mondelinge/schriftelijke contacten met debiteuren

·        Adviseren van klanten en collega’s over de behandeling van zaken

·        Treffen van betalingsregelingen

·        Opstellen draagkrachtberekeningen

·        Uitvoeren vereenvoudigd derdenbeslag

·        Uitzetten en bewaken en afwikkelen heronderzoeken

 

Financiën

·        Samenstelling verkoopfacturen

·        Controle journalen van automatische boekingen

·        Regelmatige controles aan de hand van diverse basisgegevens verkoopfactuur

·        Bewaking tijdige betaling van debiteuren en voorbereiden van incassomaatregelen

·        Bewaking tijdige betaling aan crediteuren en voorbereiden van betaalvoorstellen

·        Uitzetten van te accorderen facturen en bewaking hiervan

·        Beantwoorden vragen over facturen

·        Archivering van in- en verkoopfacturen

 

Schulddienstverlening

·        Invoeren en muteren van gegevens

·        Opnemen en doorleiden (aan)vragen binnen team

·        Bewaken termijnen saldo-opgave

·        Uitwerken, bewaken en archiveren van overeenkomsten m.b.t. onder andere saneringskrediet

·        Postverwerking en doorleiding

·        Dossiervorming en –beheer

·        Verrichten van overige voorkomende complexe administratieve werkzaamheden

·        In- en externe informatievoorziening


ORGANISATIE COMPETENTIES

·        Betrokken: Hoge prioriteit geven aan tevredenheid van klanten of interne medewerkers en aan het verlenen van service of hulp, en daarnaar handelen.

·        Ondernemend: het signaleren en onderzoeken naar kansen in de omgeving. Deze kansen

·        vertalen naar mogelijkheden in de eigen werksituatie.

·        Samenwerken: Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de ander/groep.


FUNCTIE SPECIFIEKE COMPETENTIES

·        Zorgvuldigheid: nauwkeurig en effectief uitvoeren van werkzaamheden.

·        Communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

·        Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze doelen te bereiken.


OPLEIDINGS- EN ERVARINGSEISEN

·        MBO-4 opleiding in relevante richting

·        Meerjarige ervaring in soortgelijke functie