Gemeenteprojecten

Freelance Accountmanager Bedrijven

Geplaatst 1 jun. 2021
Project ID: YIS 9095714
Plaats
Zuid-Holland
Duur
6 maanden
(28 mei 2021 - 30 nov. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Functieomschrijving 


Resultaatgebied 1: accountmanagement 


- Is aanspreekpunt en vertegenwoordigt de gemeente richting de ondernemers, zowel de collectieven als individuele ondernemers. Is op de hoogte wat er in het lokale bedrijfsleven speelt en reageert hier proactief op. 

- Zoekt actief contact met de ondernemers, denkt mee, geeft informatie, stimuleert ontwikkelingen, lost waar mogelijk knelpunten in relatie tot de gemeente op en ondersteunt bij uitbreiding - en/of verhuisplannen om bedrijven voor Lansingerland te behouden. 

- Bevordert een soepel verloop van de (aan)vragen van ondernemers richting de gemeente, niet zijnde initiatieven die vallen onder het werkgebied van de gebiedsmanager of een gebiedsopgave project. Streeft ernaar dat deze ondernemers ervaren dat er met hen wordt meegedacht en dat zij hun rol en verantwoordelijkheid als ondernemer kunnen nemen. 

- Begeleidt de ondernemers bij de meer complexe (aan)vragen en initiatieven binnen de gemeente. Onderhoudt hiervoor de contacten en stemt hiervoor af met andere teams binnen de gemeente. Zoekt hierbij, met inachtneming van de gemeentelijke kaders, naar mogelijkheden voor of ter ondersteuning van de realisatie van verwachtingen en ambities van de ondernemers. 

- Geeft vorm aan relatiemanagement. Onderhoudt interne en externe contacten (bijv. Koninklijke Horeca Nederland, winkeliers-/ondernemersverenigingen, vastgoedpartijen, VNO-NCW, de organisatie van de Oostlanddag, Ondernemend Lansingerland, NOOVA, parkmanagementorganisaties en bedrijfsinvesteringszones (BIZ). Overtuigt, agendeert en geeft richting naar zowel de externe partijen als ook de betreffende interne (beleids)collega’s van het eigen en andere teams. Weegt daarbij interne en externe belangen af. 

- Stemt af met verschillende overheden (bijv. provincie, metropoolregio Rotterdam Den Haag). Maakt daarbij een afweging tussen de verschillende beleidsterreinen / belangen. 


Resultaatgebied 2: beleidsadvisering en -ontwikkeling 


- Maakt een strategisch toekomstvisie ten behoeven van de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Adviseert de wethouder hierover. Neemt deze toekomstvisie mee in de beleidsvorming van team RES en bewaakt de uitvoering daarvan. 

- Volgt hiervoor trends en ontwikkelingen binnen vakgebied en aangelegen terreinen breed, haalt signalen bij de ondernemers op en vertaalt deze naar voorstellen en initiatieven voor beleid. 

- Signaleert, onderzoekt en analyseert de relevante trends en ontwikkelingen binnen de samenleving, op lokaal, regionaal en nationaal niveau, voor beleidsontwikkeling. 

- Ontwikkelt, stelt op, implementeert en evalueert strategisch, tactisch en operationeel beleid voor het beleidsterrein. Organiseert het bestuurlijke besluitvormingsproces. Dit beleidsproces gaat in aansturing van team RES. 

- Informeert en adviseert de wethouder over het functioneren van en relevante ontwikkelingen in de bedrijventerreinen, via het stafoverleg of organiseert een bezoek van de wethouder aan de bedrijven. 


Functie-eisen

- Afgebakende onderwerpen en abstractere kaders, daarbij behorende relevante wet- en regelgeving, overige richtlijnen, vastgesteld strategisch beleid, processen en procedures zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

- Rapporteert aan teammanager en functioneel aan de wethouder en voor wat betreft het beleidsproces aan de senior beleidsadviseur thema-aanvoerder van team RES over inhoud, voortgang (planning) en de totstandkoming van de producten, adviezen en realisatie van de gebiedsopgave. 

- Stemt, onder andere in diverse gremia, af met interne- en externe ambtelijke en bestuurlijke betrokkenen. 

- Academisch werk- en denkniveau vakgebied. 

- Essentiële competenties: politiek en bestuurlijk bewustzijn, omgevingsbewustzijn, initiatief, ondernemingszin, netwerken, analytisch vermogen, visie, resultaatgerichtheid, overtuigingskracht, samenwerken, mondelinge en schriftelijke communicatie. 


Sollicitatie deadline is 08-6 om 10:00 uur