Gemeenteprojecten

Freelance Aanjager woningbouwversnelling

Geplaatst 13 aug. 2021
Project ID: YIS 9099947
Plaats
Gemert-Bakel
Duur
1 jaar, 4 maanden
(1 sep. 2021 - 1 jan. 2023)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
Unknown

Sollicitatie deadline: 20-8-2021 10:00

 

Context

Zowel de gemeenteraad als het college van Gemert-Bakel hechten er veel belang aan dat binnen de gemeente voldoende betaalbare en duurzame woningen beschikbaar zijn. Daarom willen zij de bouw van nieuwe woningen versnellen, ook om de doorstroming te bevorderen. De gemeente wil bouwen aan gemengde wijken en stimuleert innovatieve en gemengde woonconcepten. Hoewel de komende jaren enkele honderden woningen in ontwikkeling zijn, willen we de oplevering versnellen. Tevens constateert de gemeente dat ze de voor de beoogde snelheid en effectiviteit van de aanpak van de woningbouwopgave benodigde capaciteit – in de betekenis van kennis, kunde én van beschikbare menskracht – missen. Het college wil die capaciteit extern betrekken.

 

Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat het college tegelijkertijd de wens uitspreekt dat uiteindelijk de eigen gemeentelijke organisatie in staat moet zijn om de woningbouwopgave efficiënt aan te pakken. Daarvoor moet deze worden meegenomen in een leertraject in de vorm van ‘learning on the job’, de eerste jaren in nauwe samenwerking met en in eerste instantie onder leiding van een aantal externe adviseurs die  zeer deskundig zijn in dit werkveld.

 

Om de versnelling van de woningbouw te faciliteren levert de programmamanager een actieplan op bestaande uit o.a. de paragrafen grondbeleid en procesaanpassing. Dit laatste komt tot stand op basis van zowel intern als extern overleg. De ontwikkelaars, adviesbureaus en klanten worden nadrukkelijk door hem/haar betrokken.

 

Om de procesgang goed te doorgronden en resultaten te versnellen levert de programmanager direct een bijdrage aan de grootste bouwprioriteit van het college.

De programmamanager is de ambtelijke opdrachtnemer voor de stuurgroep Versnelling woningbouw. De stuurgroep bestaat uit collegeleden en directie. De directeur Bedrijfsvoering is ambtelijk opdrachtgever voor de aanjager woningbouwversnelling.

 

De senior aanjager woningbouwversnelling

Voor het versnellen van de woningbouwproductie in Gemert-Bakel zoeken we een Senior programmamanager om het hele proces van gebiedsontwikkeling te analyseren en te versnellen, zodat de gewenste gedragen resultaten kunnen worden behaald.  De senior programmamanager heeft aantoonbaar een uitgebreide ervaring in het werken binnen een gemeentelijke organisatie met een focus op resultaat en oog voor de mens. Hierbij is kennis en ervaring met het ontwerpen, opzetten en managen van projecten op het gebied van woningbouw essentieel. Een goede samenwerking met onze eigen medewerkers zien wij als een vereiste. De programmamanager stuurt de medewerkers niet hiërarchisch aan. De programmamanager heeft daarvoor veel ervaring in mentoring, coaching en het geven van opleiding en ‘training on te job’.  

 

We zoeken iemand met aantoonbare kennis en ervaring in:

 • het managen van complexe, politiek gevoelige, ruimtelijke projecten in een gemeentelijke organisatie;
 • het samenwerken met projectleiders, zaakbeheerders  en vakspecialisten in het ruimtelijke domein om tot een integrale aanpak te komen;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden en coalities, op basis van een gedragen onderhandelingsstrategie met daarin scenario’s en (contouren van) passende oplossingen;
 • het actief en doelgericht overdragen van kennis en kunde middels mentoring, coaching en het geven van opleidingen en trainingen.
 • Behalve de vanzelfsprekende uitstekende communicatieve vaardigheden zoeken we voor de invulling van de functie van Programmamanager een zeer ervaren manager die zich snel kan inwerken in de gemeentelijke organisatie en tegelijk aan het roer staat bij het realiseren van de gewenste projectresultaten. Hij/zij beschikt over de volgende eigenschappen en ervaringen:
 • Ervaren in het ontwerpen en managen van projectsturing bij woningbouwprojecten (harde eis).
 • Meer dan vijf jaar relevante werkervaring als manager in het aansturen van multidisciplinaire gemeentelijke teams  op het vlak van woningbouw.
 • Proactieve, klantgerichte en ondernemende houding.
 • Nieuwsgierig, enthousiast en met een grote daadkracht.
 • Met een hoge gunfactor waardoor mensen in beweging komen en dingen voor elkaar komen.
 • Inzicht in én een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Zelfstandig functionerend als adviseur van wethouders, college en raad.
 • Excellente teamplayer en leider bij het programmeren van projecten.
 • Ervaren manager van besluitvorming met accent op draagvlak en haalbaarheid.
 • Leidinggevende ervaring in de pioniersfase van projecten en programma’s.
 • Strategisch inzicht, doorzettingsvermogen en humor.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten