Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance (senior) medewerker ruimtelijke ontwikkeling (zzp)

Geplaatst 11 nov. 2022
Project ID: YIS 9123617
Plaats
Best, Noord-Brabant
Uren
36 uur/week
Periode
5 maanden
Start: 21 nov. 2022
Einde: 1 mei 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 17 nov. 2022 12:00

Functie schaal: 11

Senioriteits niveau: senior

Startdatum: 21-11-2022

Einddatum: 01-05-2023 (mogelijkheid tot verlening)

Aantal uren per week: 36

Aantal dagen per week: 4

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Afdeling

De afdeling Regie & Ontwikkeling is één van de 6 afdelingen van onze gemeentelijke organisatie. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het (strategisch) beleid voor sociale, economische, maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling waaronder de ontwikkeling van (woning)bouwlocaties in de gemeente Best. Op dat gebied ligt er een grote en uitdagende opgave, te weten het (laten) bouwen van 4100 woningen tot 2040. Denk aan bouwen voor kleine huishoudens, levensloopgeschikte woningen en vernieuwende woonvormen.

 

Er is volop dynamiek in Best als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom zijn wij op zoek naar een tijdelijke medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Binnen de vakgroep Ruimtelijke Plannen wordt er onder andere volop gewerkt aan het mogelijk maken van woningbouw, bedrijfsontwikkelingen, maatschappelijke initiatieven, nieuwe dragers voor het buitengebied, ontwikkelingen en de voorbereiding en implementatie van nieuw beleid en de instrumenten behorende bij de Omgevingswet.

 

Jouw werkzaamheden:

- Het bijdragen aan de totstandkoming van ruimtelijke beleid en advisering van het college over ruimtelijke vraagstukken;

- Het toetsen van ruimtelijke initiatieven aan gemeentelijk beleid en beleid van andere overheden.

- Het in behandeling nemen van principeverzoeken van initiatiefnemers.

- Het in behandeling nemen en coördineren van planologische procedures met advisering aan college en gemeenteraad.

- Het voorbereiden en op (laten) stellen van bestemmings- en omgevingsplannen.

- Het behandelen van juridische vraagstukken op het terrein van de ruimtelijke ordening, bezwaar- en beroepsschriften en vertegenwoordiging van de gemeente bij de rechtbank of Raad van State.

- Het leveren van een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet in diverse (deel)projecten.

We kunnen extra juridische kennis goed gebruiken. Bij voorkeur heb je een ruime ervaring op juridisch-planologisch gebied en vind je het leuk die kennis in te zetten. Kennis van gebiedsontwikkeling, Wabo, Wro en de Omgevingswet is een pré.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten