Gemeenteprojecten

Ervaren Planeconoom

Geplaatst 11 mei 2020
Project ID: YIS00052
Plaats
Zwijndrecht
Duur
3 maanden
(18 mei 2020 - 17 aug. 2020)
Uren/week
20 hrs/week
Tarief
Unknown

Een mooie opdracht als Planeconoom bij de gemeente Zwijndrecht. Als Planeconoom adviseer jij de projectleider over uitgiftestrategieën en de financieel-economische aspecten van gebiedsontwikkeling en lever je een bijdrage aan besluitvormings- en onderhandelingstrajecten. De gemeente Zwijndrecht biedt je een werkomgeving met een goede sfeer en oog voor talent en talentontwikkeling!


Wat ga je doen?

Je behandelt in projectverband planeconomische vraagstukken van uiteenlopende aard (b.v. haalbaarheidsanalyses, opstellen en actualiseren grondexploitaties, opstellen en actualiseren risicoanalyses). Je adviseert gevraagd en ongevraagd projectleiders. Daarnaast draai jij zelfstandig mee in projectgroepen en waar nodig neem je zelf het initiatief om de planeconomische expertise (tijdig) in te brengen. Als planeconoom bewaak je de financiële kaders, waaronder de kredieten in de projectadministratie, stuur je bij waar nodig en verzorg je de benodigde rapportages hierover. Je ondersteunt projectleiders bij specifieke uitvoeringsvraagstukken, w.o. interpretatie van regelgeving en specifieke contracten en overeenkomsten. Bij overlegcriteria en/of onderhandelingen met externe (private) partijen ondersteun jij projectleiders. In jouw functie vertegenwoordig je binnen gegeven kaders en mandaat de organisatie in rechte.

Wat neem je mee?

·      Een afgeronde en voor het vakgebied relevante opleiding op minimaal hbo-niveau;

·      Minimaal 4 jaar relevante werkervaring;

·      Aantoonbare ervaring met het opstellen van een grex;

·      Kennis van actuele wet- en regelgeving op het gebied van planeconomie inclusief fiscale aspecten;

·      Kennis van civiele techniek, (residuele)grondwaarde berekeningen en onderhandelingen.

Gewenste competenties voor de functie zijn: analytisch vermogen, samenwerken, accuratesse, overtuigingskracht en zakelijk inzicht.


Waar kom je te werken?

Als planeconoom ben je werkzaam op de afdeling Realisatie. De afdeling houdt zich bezig met het beheren en onderhouden van de openbare ruimte en is daardoor erg zichtbaar voor de samenleving. Van het realiseren van woningen tot de vernieuwing van riolering. Van het herstructureren van wijken tot het onderhouden van al ons groen. Van het (strategisch) beheren van het gemeentelijk vastgoed tot het onderhouden en beheren van de begraafplaatsen. Van het aanleggen van speelplekken tot het beheren en onderhouden van sportvelden. Van het faciliteren van bewonersinitiatieven tot het adviseren over verkeersituaties. De afdeling bestaat uit 91 medewerkers, verdeeld over verschillende teams:

·      Team BOR (Beheer Openbare Ruimte)

·      Team Uitvoering

·      Team Projecten

·      Team Vastgoed, Accommodaties en Begraafplaatsen


Jij komt te werken in het team Projecten. Team projecten is een klein en informeel team waarin samenwerken centraal staat. Het team houdt zich voornamelijk bezig met de Grondexploitatieprojecten maar levert ook planeconomische expertise aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bijvoorbeeld als het project in de initiatieffase nog op de 'beleidsmatige tafel' ligt of bij ruimtelijke ontwikkelingen zonder grondexploitaties (faciliterend grondbeleid).


Naast het contact met de collega's van het team en de afdeling, heb je veel contact met collega's op andere plekken in de organisatie. Bijvoorbeeld met de collega's van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, die zich bezig houden met de beleidskaders waaraan ruimtelijke ontwikkelingen dienen te voldoen.


Waar staan wij voor?

Gemeente Zwijndrecht stimuleert samenwerking bij de uitvoering van het werk tussen en met inwoners, ondernemers en andere organisaties. Wij zien hen dan ook niet meer als klanten met vragen, maar als belangrijke partners met kennis en kunde. Wij geloven in de kracht van de samenleving voor antwoorden op (toekomstige) maatschappelijke vragen en opgaven. Als gemeente hebben we hierbij de kennis, initiatieven, nieuwe ideeën en inzet vanuit de samenleving nodig. Samen zijn we beter in staat om te reageren en in te spelen op dit soort opgaven.

In Zwijndrecht noemen wij deze manier van werken samenlevingsgericht werken. Wij willen ons hierin de komende tijd verder ontwikkelen. Wij zoeken een collega die hieraan zijn steentje willen bijdragen!


Ons raadsprogramma “Krachtig Zwijndrecht” omvat een stevig ambitie. Hier is de afgelopen tijd hard aan gewerkt in de vorm van project start ups (PSU's). In deze PSU's zijn opdrachten geformuleerd die bijdragen aan de doelstellingen uit het raadsprogramma. Het realiseren van de bouwambitie is een van die opdrachten. Om te voorzien in onze autonome woningbehoefte zijn 1400 woningen nodig. Zwijndrecht wil echter ook een evenredig aandeel nemen in de groeiambitie van de Drechtsteden (Groeiagenda Drechtsteden, 2018). Dat houdt in dat nog eens 3500 woningen bijgebouwd moeten worden.
Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten