Gemeenteprojecten

Ervaren beleidsmedewerker onderwijs (educatie)

Geplaatst 5 okt. 2020
Project ID: YIS000188
Plaats
Geldrop
Duur
3 maanden
(19 okt. 2020 - 15 jan. 2021)
Uren/week
20 hrs/week
Tarief
Unknown

De gemeente Geldrop-Mierlo zoekt voor de afdeling Samenleving naar tijdelijke versterking binnen het team Strategie en Beleid. Het is geen bestaande functie binnen deze afdeling, maar heeft taken van zowel de bestaande functies beleidsmedewerker onderwijs als beleidsmedewerker jeugd en onderwijs binnen de organisatie. De taaktypering beleidsmedewerker onderwijs vindt u op de volgende pagina. Wij zoeken een ervaren beleidsmedewerker binnen het maatschappelijk veld, die meteen aan slag kan, zonder veel begeleiding.


Duur

Start medio oktober 2020 tot medio januari 2021 (12 weken).


Reden

Tijdelijke ondersteuning i.v.m. invullen meerdere vacatures en gedeeltelijk verzuim collega opvangen.


Wat ga jij doen als beleidsmedewerker onderwijs (educatie)?

Voor een algemene beschrijving van de taken van beleidsmedewerker onderwijs op het gebied van beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering, voorlichtingen communicatie en meer uitvoerende taken, wordt verwezen naar de taaktypering (zie laatste pagina).

Specifieke taken tijdens inhuurperiode:

-      Je bent verantwoordelijk voor de 50.000+ subsidies JGZ: de voorbereiding en uitvoering van de Taskforce sociaal domein.

-      Je onderzoekt en regisseert de corona compensatie op het gebied van jeugd(gezondheidszorg) .

-      Je adviseert over de overgang van jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen naar de GGD.

-      Je beoordeelt bestuurlijk convenant Passend Onderwijs kansoverleg.

-      Je neemt deel aan Themabijeenkomst arbeidsmarkt en aansluiting onderwijs.

-      Je draagt zorg voor de ontwikkeling scholenplan.

-      Je coördineert het Educatief Beraad.

-      Je bent het aanspreekpunt voor vragen ten aanzien van leerlingenvervoerbeleid.


Wie ben jij?

 • Jij hebt een hbo werk- en denkniveau;
 • Je hebt ca. 5 jaar ervaring als beleidsmedewerker
 • Je bent gewend om in een bestuurlijk complexe omgeving te werken;
 • Je hebt ervaring binnen een gemeentelijke overheid, binnen het maatschappelijk veld;
 • Kennis en ervaring met onderwijshuisvesting en educatie is een pre;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 
 • Voor de kern(competenties) wordt hier verwezen naar de taaktypering 


Taakgebied 1: Beleidsontwikkeling 

Het ontwikkelen implementeert beleid op het gebied van: jeugd, educatie en zorg met name onderwijs(huisvesting).

Is belast met de beleidsadvisering op dit gebied.


Taakgebied 2: Beleidsuitvoering, voorlichting en communicatie

Ontwikkelt en verzorgt beleidsuitvoering, voorlichting en communicatie over beleidsontwikkelingen richting beleidsactoren, netwerken, burgers, bedrijfsleven, instellingen, bestuurders en collega’s.


Taakgebied 3: Uitvoering

Is belast met de uitvoering van:

a.   de P&C-cyclus,

b.   subsidiewerkzaamheden 

c.   afhandeling van stukken


Competenties:

 • Analyseren
 • Samenhang doorzien
 • Procedures volgen

Kerncompetenties:

 • Doelen bereiken
 • Gedrevenheid tonen
 • Klantgericht handelen