Gemeenteprojecten

Dossierhouder Chemours en DuPont

Geplaatst 9 nov. 2020
Project ID: YIS000255
Plaats
Dordrecht
Duur
4 maanden
(23 nov. 2020 - 31 mrt. 2021)
Uren/week
12 hrs/week
Tarief
0 - 80 €/hr

Samen met OZHZ, GGD en omliggende gemeenten staan we voor de opgave om de veiligheid, gezondheid en economische belangen voor ondernemers en burgers te waarborgen. Van goede afstemming en heldere spraken profiteren we allemaal.

 

In het dossier Chemours en DuPont richten we ons op het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen en het ontwikkelen van kennis over deze stoffen. Waar nodig door het uitvoeren van (aanvullende) onderzoeken en voor zover noodzakelijk het aanpakken van de gevolgen van het vrijkomen van schadelijke stoffen. Dit doen we in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en het voorkómen van dit soort situaties (als met PFOA) in de toekomst.

 

Waarom wil je dit doen?

·        Omdat je je tanden wilt zetten in een politiek gevoelig dossier waarin je het verschil kan maken

·        Omdat je het belangrijk vindt dat er tussen de diverse partijen heldere afspraken worden gemaakt en gecommuniceerd

·        Omdat je het als uitdaging ziet om de juiste afwegingen te maken tussen prioriteiten, vraagstellingen, gevoeligheden, tijd en middelen

                                                                                                                                          

Wat ga je doen?

Jij bent de centrale contactpersoon vanuit gemeente Dordrecht voor het dossier Chemours en DuPont. Je communiceert actief over de ontwikkelingen, in nauwe samenwerking met de bestuursvoorlichter. Je zit de tweewekelijkse werkgroep voor met omliggende gemeenten, OZHZ, GGD etc., neemt deel en bereidt de agenda voor van de kerngroep en neemt deel aan regionale en landelijke overleggen.

 

Je adviseert wethouder en bestuur. Je zorgt voor raadsvoorstellen en beantwoordt de raadsvragen op het dossier (Chemours, DuPont, PFAS). Je beoordeelt globaal vergunningstukken in procedures van de betreffende bedrijven. Voert overleggen met DCMR en de bedrijven over de vergunningstukken ten behoeve van ruimtelijke procedures. Tot slot voer je overleg met het Juridisch Kenniscentrum, de advocaat en de samenwerkende gemeenten over de aansprakelijkstelling van de bedrijven. Dit alles in samenspraak met de inhoudelijke experts en betrokkenen.

 

Welke kwaliteiten neem je mee?

·        Helicopterview: je legtkoppelingen tussen de vraagstukken, planning, gevoeligheden en het besluitvormingsproces van college en raad. Ervaring met strategische beleidsontwikkeling en bestuurlijke advisering;

·        Motiveren: je weet bij mensen 'de juiste snaar te raken' zodat ze zich actief inzetten, doen wat ze moeten doen en samen afspraken nakomen;

·        Netwerken: je hebt een goed gevoel voor verhoudingen, bent gericht op samenwerken en verbinden en een handige communicator die de wegen binnen de organisatie kent, of zich eigen wil maken.

·        Flexibiliteit Je bent oplossingsgericht, positief kritisch ingesteld en praktisch. Creëert kansen en bent de katalysator in processen. Je bent in staat om mee te bewegen in de dynamiek van het dossier.

·        Communicatief vaardig: je krijgt energie van communicatie. Om helder te communiceren (in woord en geschrift) om zo de diverse partijen te verleiden om gewenste resultaat te bereiken. Je presenteert ideeën en feiten op een heldere manier met behulp van de juiste middelen.

·        Resultaatgericht: je bent volhardend en vasthoudend. De deadlines haal je of je stelt op tijd bij.

 

Je combineert stevig analytisch vermogen met een zakelijke en hands-on instelling.

 

Waar kom je te werken?

Je vervult deze opdracht vanuit jouw eigen kernteam. Je zal, op inhoud, veel samenwerken met het team Mobiliteit, Milieu en Economie (MME) van het Cluster Stad. Je hebt veel contact met de collega's van communicatie en Wijken.

 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten