Gemeenteprojecten

Controller doelmatigheidsonderzoeken

Geplaatst 5 okt. 2020
Project ID: YIS000190
Plaats
Germert-Bakel
Duur
3 maanden
(19 okt. 2020 - 15 jan. 2021)
Uren/week
20 hrs/week
Tarief
0 - 65 €/hr

De gemeente Gemert-Bakel is opzoek naar een controller doelmatigheidsonderzoeken. Het betreft een opdracht van maximaal 20 uur p.w. die niet gekwantificeerd kan worden in het aantal uren per week. Doorlooptijd is 1,5 maand voor twee onderzoeken, de inschatting van de gemeente is totaal maximaal 120 uur. Onderstaand tref je de twee onderzoeken aan.


Programma Overhead (onderzoek 1)

  • Object van het onderzoek: Inhuur derden.
  • Reikwijdte van het onderzoek: Het onderzoek inhuur derden dient zich vooral te richten op de omvang van de inhuur derden, de opbouw hiervan en de mate waarin de doelmatigheid en doeltreffendheid van dee inhuur is gewaarborgd. De doelmatigheid en doeltreffendheid van inhuur derden is hierbij beperkt tot een proces. Met andere woorden zijn er voldoende waarborgen dat de inhuur van derden doematig en doeltreffend verloopt. Met waarborgen wordt bedoeld of binnen de inkoopprocedure voldoende aandacht is voor doematigheid en doeltreffendheid van de inhuur. De doelmatigheid en doeltreffendheid van de inhuur zelf wordt niet beoordeeld, vanwege de complexiteit hiervan.
  • Onderzoeksmethode: het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten door de gestelde doelen resultaten met elkaar te vergelijken. Dit door documentenstudie en analyse.
  • Doorlooptijd: Het onderzoek wordt uitgevoerd in 2020.
  • Wijze van uitvoering: Na verwerking van de uitkomsten uit de analyses, wordt het onderzoek afgesloten met een rapportage.


Diverse Programma's (onderzoek 2)

  • Object van het onderzoek: Social return on Invest (SROI) op gemeentelijke investeringen.
  • Reikwijdte van het onderzoek: het onderzoek naar de SROI dient zich vooral te richten op het protocol en te volgen interne procedures bij gemeentelijke investeringen. Dus niet bij aanbestedingen vanuit de reguliere budgetten. De doelmatigheid en doeltreffendheid van de SROI richt zich op de vraag of de interne afspraken die binnen de gemeente Gemert-Bakel gemaakt ook worden opgevolgd. En ook hebben geleid tot het beoogde resultaat.
  • Onderzoeksmethode: Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten van een externe partij. Dit door documentenstudie en analyse.
  • Doorlooptijd: het onderzoek wordt uitegevoerd in 2020.
  • Wijze van uitvoering: Na verwerking van de uitkomsten uit de analyses wordt het onderzoek afgesloten met een rapportage.


Let op: de sollicitatie deadline is woensdag 7 oktober om 12.00 uur, hoe eerder je solliciteerd, hoe beter!

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten