Gemeenteprojecten

Controller doelmatigheidsonderzoeken (20/9/2021)

Geplaatst 20 sep. 2021
Project ID: YIS 9101504
Plaats
Gemert-Bakel
Duur
1 maand
(15 okt. 2021 - 30 nov. 2021)
Uren/week
20 hrs/week
Tarief
65 - 90 €/hr

Sollicitatie deadline: 24-09 11:00

 

Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid
In artikel 213a van de gemeentewet is vastgelegd dat het college periodiek onderzoek verricht naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur.

Toetsing en onderzoek op doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid is van belang voor de algemene oordeelsvorming over het gevoerde beleid. Met de instelling van de onderzoeken wordt de transparantie van gemeentelijk handelen vergroot. De publieke verantwoording wordt hierbij versterkt.

Voor 2021 gaat het college de volgende twee onderwerpen onderzoeken:
 

1. Vastgoedcontracten: met name welke slagen hebben we kunnen maken sinds 2014. Hoe staan we er voor?
 

2. Toepassing particuliere bouwgrondexploitatie: passen we ons beleid eenduidig en consequent toe? Wat zijn mogelijk verbeterpunten?
 

Programma Financiën en woningbouw

 

Object van het onderzoek 

Vastgoedcontracten

Reikwijdte van het onderzoek 

Het onderzoek vastgoedcontracten gaat over het proces en moet antwoord geven op de vraag of het proces doelmatig en doeltreffend verloopt conform de vastgestelde werkwijze en procedures.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten door de gestelde doelen en resultaten met elkaar te vergelijken. Dit door documentenstudie en analyse.

Wijze van uitvoering

Na verwerking van de uitkomsten uit de analyses wordt het onderzoek afgesloten met een rapportage.


 

Programma Financiën en woningbouw

 

Object van het onderzoek

Toepassing particuliere bouwgrondexploitatie

Reikwijdte van het onderzoek

Het onderzoek en moet antwoord geven op de vraag of het proces doelmatig en doeltreffend verloopt conform de vastgestelde werkwijze en procedures.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten van een externe partij. Dit door documentenstudie en analyse.

Wijze van uitvoering

Na verwerking van de uitkomsten uit de analyses wordt het onderzoek afgesloten met een rapportage.Het onderzoek kent een aantal vaste stappen:
 

  1. Bepalen normenkader
  2. Onderzoek naar opzet processen
  3. Uitvoering deelwaarneming
  4. Samenvatten en concluderen (conceptrapportage)
  5. Hoor- / wederhoor
  6. Definitief maken rapportage

 

Functie-vereisten:

 

Ervaring als controller doelmatigheidsonderzoeken.

 

Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven.

 

 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten