Gemeenteprojecten

Coach en begeleider voor mensen met licht verstandelijke beperking

Geplaatst 17 jun. 2020
Project ID: YIS00085
Plaats
Zwijndrecht
Duur
2 jaar
(1 sep. 2020 - 1 sep. 2022)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
0 - 50 €/hr

Je coacht en begeleidt onze 'kwetsbare' inwoners, zodat zij naar vermogen participeren in onze samenleving! Jij staat naast de mens en gaat bij de ondersteuning uit van de aanwezige 'eigen kracht' van mensen.


Steeds meer 'kwetsbare' mensen, specifiek mensen met een licht verstandelijke beperking hebben moeite om mee te komen in onze samenleving. Problemen op diverse levensdomeinen belemmeren hun in een zelfstandig leven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld werk, inkomen, wonen en zorg.


Samen met ministeries en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft onze gemeente onderzocht wat nodig is om hen beter te ondersteunen. Hieruit is naar voren gekomen dat er behoefte is aan iemand die zorgt voor samenhang in de aanpak en de mensen helpt om regie te voeren op hun eigen leven. Een coach en begeleider die langdurig maar laagintensief betrokken blijft, uitgaat van de aanwezige zelfredzaamheid en opschaalt als het moet. Kortom een waakvlamvoorziening in de vorm van lichte levensondersteuning.


Voor het realiseren van deze voorziening hebben wij – als koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning – van het ministerie van VWS subsidie gekregen, om over een periode van twee jaar deze vorm ondersteuning als pilot uit te voeren. De voorziening richt zich op mensen die in aanleg zelfredzaam zijn en (nog) geen gebruik maken van zware individuele begeleiding en/of begeleid wonen. In de vorm van een beroepskracht wordt het sociale netwerk van kwetsbare mensen uitgebreid met een professional om ernstige problematiek te voorkomen of opnieuw te laten oplaaien.


De voorziening wordt uitgevoerd op twee niveaus. Enerzijds werken we samen met twee VSO-scholen en richten we ons op jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Anderzijds is een samenwerkingsverband met de Sociale Dienst Drechtsteden en richten we ons op volwassenen.

 

Waar kom je te werken?

Op beide niveaus gaan twee coaches en begeleiders aan de slag. Zij leggen verantwoording af aan

een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ministerie van VWS, Ministerie van SZW,

SDD, Movisie en de gemeente Zwijndrecht. De aansturing is lokaal belegd bij de afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Zwijndrecht. Deze laatste zit ook de stuurgroep

voor en vormt eveneens het eerste aanspreekpunt voor de coach en begeleider. Gezamenlijk

bespreken zij de voortgang.

 

Wat ga je doen?

Veel van de problemen die de doelgroep ervaart, komen voort uit uiteenlopende levensgebeurtenissen. Een op het oog kleine gebeurtenis, kan ontwrichtend werken voor het functioneren op school of werk.


Als coach en begeleider signaleer jij problemen snel en lever je een actieve bijdrage aan een snelle oplossing. Zo voorkom je dat problemen uit de hand lopen. Doel is om de zelfredzaamheid op alle levensdomeinen van de doelgroep te bevorderen. In de uitoefening van de werkzaamheden heb je soms intensief contact en soms minder persoonlijk contact nodig. 

 

Wat neem je mee?

·        Minimaal hbo werk- en denkniveau

·        Gerichte ervaring of grote affiniteit met mensen met een lichte verstandelijke beperking

·        Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, waarbij je tevens tussen diverse niveaus kunt schakelen

·        Kennis van de sociale kaart

Uiteraard spreek je 'taal' van de cliënt! Je bent een open, toegankelijk en betrokken persoon. In korte tijd weet jij een vertrouwensband op te bouwen. Door veel persoonlijk contact maar ook door duidelijke afspraken te maken, richtlijnen te geven en grenzen te stellen. Motiveren, coachen en loslaten waar kan zijn belangrijke vaardigheden. Je hebt een ondersteunde rol en begeleid de mensen in het maken van keuzes en in hun ontwikkeling. Waar nodig weet jij je weg te vinden in het professionele netwerk aan hulpverlening.

 

Wat bieden we jou?

Het betreft een tijdelijke vacature voor de periode van 2 jaar. De wijze van aanstelling wordt in overleg bepaald. Je wordt ingezet voor 20 uur per week. De werkdagen en tijden zijn zeer flexibel. Waar nodig ben je bereidt om in de avonduren en eventueel in het weekend te werken.Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten