Gemeenteprojecten

Coördinator Front-Office KCC (24-32 upw, direct tot eind 2020)

Geplaatst 29 jul. 2020
Project ID: YIS000131
Plaats
Valkenswaard
Duur
4 maanden
(17 aug. 2020 - 31 dec. 2020)
Uren/week
28 hrs/week
Tarief
Unknown

Team KCB bestaat uit:

- Frontoffice KCC, cluster dienstverlening, waar de eerstelijns dienstverlening plaatsvindt, zoals telefonische informatieverstrekking, receptie etc.;

- Frontoffice Burgerzaken, waar de eerstelijns dienstverlening van de Burgerzakenproducten plaatsvindt, zoals aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen, adresonderzoeken etc.

- Cluster senioren Burgerzaken, waar de meer complexe zaken m.b.t. Burgerzakenproducten worden afgehandeld, zoals naturalisatieverzoeken, aanvragen met toepassing Internationaal Privaatrecht, kwaliteitszorg Basisregistratie Personen etc.


Taken:

- Het coördineren van dagelijkse werkzaamheden van medewerkers in de frontoffice KCC.

- Je bent het eerste aanspreekpunt bij meer complexe vragen/handelingen.

- Je houdt beleidsontwikkelingen bij .

- Je bent eerste aanspreekpunt voor contacten in- en extern

- Je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van (digitale) informatiekanalen (website, Kennisbank)

- Je geeft leiding aan door het managementteam vastgestelde projecten. Je past hierbij de gemeentelijke systematiek van projectmatig werken toe.

- Je treedt initiërend, sturend en coördinerend op en je bent gericht op het herkennen van de vraag.

- Je stelt (meerjaren) ramingen, planningen, plannen van aanpak en programma’s van eisen op. Je stuurt, begeleidt, toetst en evalueert de uitvoering. Je past op basis daarvan de processen en werkwijzen aan.

- Je beantwoordt raadsvragen en ondersteunt de teammanager bij de P&C cyclus.

- Je coacht medewerkers op gesprekstechnieken

- Je bent verantwoordelijk voor een adequate roosterplanning m.b.t. bezetting medewerkers

- Je bent ondersteunend aan het cluster Dienstverlening, ondergebracht bij team Klant Contactcentrum Zorg

- Je informeert de programmamanager Dienstverlening proactief op knel- en verbeterpunten rondom Dienstverlening.

- Je formuleert doelstellingen, resultaatafspraken etc. voor Frontoffice KCC

- Je zit het clusteroverleg voor en rapporteert aan teammanager

- Je denkt mee in visie en doorontwikkeling Dienstverlening voor de gehele organisatie en bent in staat ‘van buiten naar binnen’ te denken.


De doorontwikkeling van de frontoffice zal zich in de toekomst richten op:

- Inrichten, herijken en borgen van werkafspraken en werkprocessen.

- Verstevigen van het ketengericht denken en werken van medewerkers. Hiervoor is iemand nodig die de verbinding ziet en daarnaar kan handelen.

- Methodisch inrichten intervisie

- Kwaliteitsbevordering door middel van coaching, het organiseren van trainingen (denk aan gesprekstechnieken), etc.

- Meer aandacht voor de regierol van het KCC op de dienstverlening organisatie breed


Functie eisen en competenties:

•                • Ervaring in leidinggeven/coördineren

•                • Analytisch

•                • Pro-actief

•                • Oplossingsgericht

•                • Daadkrachtig

•                • Mensgericht

•                • Kennis van en ervaring met Dienstverlening, Burgerzaken/KCC

•                • Verbinder

•                • Flexibel

 


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten