Gemeenteprojecten

Coördinerend communicatieadviseur

Geplaatst 28 dec. 2020
Project ID: YIS000344
Plaats
Maasdam
Duur
6 maanden
(31 dec. 2020 - 30 jun. 2021)
Tarief
Unknown

Team Communicatie gemeente Hoeksche Waard is op zoek naar een enthousiaste en kundige

communicatie collega, die zijn/haar expertise inzet op de bestuurlijke opgave Wonen. Ben je een slimme denker en een stevige adviseur die op programmaniveau het gesprek kan voeren met de wethouder en de programmamanager (opgaveregisseur)? Kun je de projecten binnen deze portefeuille overzien en de inzet van communicatie coördineren? Kun je resultaatgericht te werk gaat en in januari starten? Dan zijn we op zoek naar jou!


Wat ga je doen?

  • Het team Communicatie is opgedeeld in miniteams. Samen werk je aan projecten onder de opgaven uit het coalitieakkoord (waaronder wonen) en ontwikkel je (op basis van de overall communicatiestrategie) communicatieoplossingen van advies tot uitvoering. Jij bent trekker van het miniteam voor de opgave Wonen. De rol van de trekker communicatie is coördinerend en uitvoerend.
  • De trekker communicatie is inhoudelijk verantwoordelijk voor de programmacommunicatie Wonen. Hij / zij is aanspreekpunt voor de programmamanager en deelnemer aan programma/projectoverleg.
  • De trekker levert de communicatiestrategie, het overkoepelende verhaal, en input voor de overkoepelende programmalijnen. Hij / zij stemt kansen en risico’s rond de opgave Wonen af met de strategisch communicatieadviseur.
  • De trekker is verantwoordelijk voor het initiëren van het themateam Wonen en vervult de voorzittersrol.


Het themateam Wonen bestaat al. Er staat al heel veel in de steigers; komen nu concrete woningbouwprojecten vd grond, komend jaar veel in de uitvoering en dat moet op programmaniveau goed worden aangestuurd. Rijdende trein en daar moet je op. Zowel advies als uitvoering, alhoewel uitvoering ligt meer bij andere collega’s in themateam. Wethouder zit er bovenop, is een belangrijke portefeuille.


We zoeken iemand die meedenkt, kansen ziet en vertaalslag kan maken naar kansen, spin in het web tussen wethouder, opgaveregisseur, strategisch communicatie adviseur, woordvoerder en themateam waarin werk moet worden gedaan. We zoeken iemand met een zekere senioriteit en stevigheid. Je staat in het middelpunt van een bepaald krachtenveld, daar moet je tegen bestand zijn. We zoeken een verbinder. Er zijn genoeg lijntjes te leggen, dat moet je kunnen. Iemand die enthousiasmerend is. Er gebeurt veel en zal af en toe sprake zijn van tijdsdruk, maar moet je mee om kunnen gaan en anderen op een enthousiaste manier weten aan te jagen.Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten