Gemeenteprojecten

Coördinerend communicatieadviseur Wonen

Geplaatst 18 jan. 2021
Project ID: YIS000375
Plaats
Maasdam
Duur
6 maanden
(31 jan. 2022 - 30 jul. 2021)
Tarief
Unknown

Team Communicatie gemeente Hoeksche Waard is op zoek naar een enthousiaste en kundige communicatie collega, die zijn/haar expertise inzet op de bestuurlijke opgave Wonen. Ben je een slimme denker en een stevige adviseur die op programmaniveau het gesprek kan voeren met de wethouder en de programmamanager (opgaveregisseur)? Kun je de projecten binnen deze portefeuille overzien en de inzet van communicatie coördineren? Kun je resultaatgericht te werk gaat en in januari starten? Dan zijn we op zoek naar jou! 


Wat ga je doen?

  • Het team Communicatie is opgedeeld in miniteams. Samen werk je aan projecten onder de opgaven uit het coalitieakkoord (waaronder wonen) en ontwikkel je (op basis van de overall communicatiestrategie) communicatieoplossingen van advies tot uitvoering. Jij bent trekker van het miniteam voor de opgave Wonen. De rol van de trekker communicatie is coördinerend en uitvoerend.
  • De trekker communicatie is inhoudelijk verantwoordelijk voor de programmacommunicatie Wonen. Hij / zij is aanspreekpunt voor de programmamanager en deelnemer aan programma/projectoverleg.
  • De trekker levert de communicatiestrategie, het overkoepelende verhaal, en input voor de overkoepelende programmalijnen. Hij / zij stemt kansen en risico’s rond de opgave Wonen af met de strategisch communicatieadviseur.
  • De trekker is verantwoordelijk voor het initiëren van het themateam Wonen en vervult de voorzittersrol. 


Het themateam Wonen bestaat al. Er staat al heel veel in de steigers; komen nu concrete woningbouwprojecten vd grond, komend jaar veel in de uitvoering en dat moet op programmaniveau goed worden aangestuurd. Rijdende trein en daar moet je op. Zowel advies als uitvoering, alhoewel uitvoering ligt meer bij andere collega’s in themateam. Wethouder zit er bovenop, is een belangrijke portefeuille.


We zoeken iemand die meedenkt, kansen ziet en vertaalslag kan maken naar kansen, spin in het web tussen wethouder, opgaveregisseur, strategisch communicatie adviseur, woordvoerder en themateam waarin werk moet worden gedaan. We zoeken iemand met een zekere senioriteit en stevigheid. Je staat in het middelpunt van een bepaald krachtenveld, daar moet je tegen bestand zijn. We zoeken een verbinder. Er zijn genoeg lijntjes te leggen, dat moet je kunnen. Iemand die enthousiasmerend is. Er gebeurt veel en zal af en toe sprake zijn van tijdsdruk, maar moet je mee om kunnen gaan en anderen op een enthousiaste manier weten aan te jagen.


Gaat het om alleen inhoudelijk verantwoordelijkheid of ook aansturing van team? Zeker ook het laatste, vanuit inhoudelijke functionele zin. Meer coördinerend dan leidinggevend. Personele issues komen daar niet aan bod. Je moet wel mensen durven aanspreken waar nodig, bijvoorbeeld als afspraken niet worden nageleefd. 


Wat vragen we verder?

Kennis van en ervaring in het lokaal bestuur zijn essentieel. Bekendheid met de Hoeksche Waard is een grote pre, dan wel ervaring in een vergelijkbare gemeente. Ervaring in het fysieke domein (met name op wonen) weegt ook zwaar. Minimaal 5 jaar ervaring, liever meer, maar tegelijkertijd kan iemand van 28 ook een hele stevige adviseur zijn. Teammanager staat hier ook voor open met de juiste onderbouwing.


Wat als iemand uit een woningcorporatie komt? Gaat uiteindelijk om totaalpakketje. Woningcorporatie interessant. Moet kunnen aantonen dat hij/zij coördinerende rol heeft gehad, op bestuursniveau. Directe ervaring met gemeentepolitiek c.q. het verkeer tussen bestuur en raad is noodzakelijk.


Indien iemand niet uit het gebied Hoeksche Waard komt is het wel belangrijk dat iemand bereid is om de omgeving te verkennen, zodat je snapt waar verschillende plekken liggen. Dit vindt de teammanager belangrijk en het is nodig om het gesprek te kunnen voeren binnen de gemeente. We verwachten dat iemand dit zelf ook snapt en het belang daar van inziet. 


Praktisch

  • Invulling heeft spoed en het gaat om een hele belangrijke rol. Intern geprobeerd om te kijken of hier een vaste collega op kan, is niet gelukt. Per 1 januari is de plek vacant, het is tot op heden nog niet gelukt om de juiste kandidaat te vinden.
  • Er wordt op dit moment volledig thuisgewerkt, de verwachting is dat thuiswerken de norm blijft tot in ieder geval juni 2021. Vanwege de grote kans op verlenging is het van belang dat we iemand vinden die wel naar kantoor kan komen wanneer de situatie dit weer toelaat.
  • Team: Communicatie Werk- en denkniveau: Opleiding Communicatie (HBO/WO-niveau. Werkervaring in een communicatiefunctie binnen de (semi)overheid op het fysieke domein (wonen)
  • Uren: 18-24 uur (18 uur voor de rol genoeg, maar programma is flink op stoom aan t komen en er moet gewoon veel gebeuren. Daarom zou het mooi zijn als iemand 24 uur per week beschikbaar is om zelf ook zaken op te pakken)


Sollicitatie deadline is donderdag 21 jan om 11:00 uur.


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten