Gemeenteprojecten

Brede opdracht voor jurist fysiek domein

Geplaatst 8 jan. 2021
Project ID: YIS0000358
Plaats
Helmond
Duur
6 maanden
(10 jan. 2021 - 29 jun. 2021)
Tarief
Unknown

Binnen Helmond willen en moeten we natuurlijk voldoen aan wet- en regelgeving. Zeker het fysiek domein is behoorlijk in beweging. Vanuit Bestuurs- Juridische Ondersteuning (BJO) houden wij dit kader in de gaten. BJO ondersteunt de vak afdelingen, het bestuur en de directie in het bereiken van haar bestuurlijke en ambtelijke doelen.


De uitdaging


Als secretaris van de onafhankelijk (externe) bezwaarschriftencommissie kamer I ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig behandelen van bezwaarschriften (o.a. Omgevingsrecht, APV, WOB, handhaving en bijzondere wetten). Daarnaast handel je waar nodig WOB verzoeken af. Bovendien begeleid je waar nodig juridische procedures zoals bijvoorbeeld binnenkomende planschadeverzoeken. Je stelt daarnaast verweerschriften op in het kader van beroepsprocedures. Daarnaast voer je de procedures bij de rechtbank of Raad van State. Verder beantwoord je voorkomende juridische vragen van de vak afdelingen en ondersteunt hen, indien nodig, bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Een mooie omschrijving, maar wat ga je dan doen? We laten graag de collega zelf aan het woord: Wat houdt de functie in? Wat moet je leuk en belangrijk vinden? Waar moet je je vooral niet aan storen?


Juridisch adviseur aan het woord: ‘


Als secretaris van de bezwaarschriftencommissie ondersteun je de (externe) leden van de bezwaarschriftencommissie. Je bent vooral casus gericht bezig. Je verzorgt de bezwaarprocedure van begin tot eind. Dit doe je niet alleen, daarbij word je geholpen door een collega die jou administratief ondersteunt. Je moet dan denken aan het registreren van de ontvangen bezwaarschriften, het toetsen van de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift, het verzorgen van de uitnodigingen voor de hoorzitting, het gereedmaken van de dossiers, ervoor zorgen dat alles netjes in het registratiesysteem komt te staan, het bewaken van de termijnen enz. We werken met de systemen Octopus en Djuma.


Je bent bij de hoorzittingen en de beraadslagingen van de commissie. Je werkt de conceptadviezen uit. Als de commissie het advies heeft vastgesteld, leg je dit voor aan het bestuursorgaan. Je maakt daarbij een voorstel en een concept besluit. Het bestuursorgaan (meestal het college) neemt een besluit op het ingediende bezwaar. Je draagt met je collega zorg voor verzending van het bezwaar. Daarbij koppel je de adviezen van de commissie terug aan de vak afdeling en bepaalt met hen de lessons learned en draagt actief bij aan kwaliteitsverbetering in toekomstige besluitvorming. De commissie stelt elk jaar een jaarverslag op over de bezwaren. Jij doet hiervoor de aanzet en maakt het concept jaarverslag.


In het verlengde van de bezwaarschriftenprocedure, ben jij in lead bij de vervolgprocedures. Je stelt samen met de vak afdelingen de verweerschriften op in het kader van beroepsprocedures. Daarnaast voer je de procedures bij de rechtbank of Raad van State. Tot slot behandel je binnenkomende WOB-verzoeken. Deze zijn vaak heel breed geformuleerd. Aan jou de taak om in overleg met de indiener de juiste scope van het verzoek te bepalen en de bij de verschillende organisatieonderdelen/collega’s de benodigde informatie op te halen, bundelen en door te spelen aan de indiener.’


De ideale kandidaat


Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding en hebt aantoonbare juridische kennis van en werkervaring met formele wetgeving op het gebied van het fysiek domein, waaronder Omgevingsrecht, APV, handhaving en bijzondere wetten. Daarnaast heb je juridische kennis van Awb, WOB en de gemeentewet. Ben je goed in en word je blij van het analyseren van een juridisch vraagstuk, het toepassen van weten regelgeving en het vinden van relevante jurisprudentie? Kun je bovendien helder communiceren, mondeling en op papier? En weet je om te gaan met verschillende belangen? Dan kan dit wel eens de functie voor jou zijn.


Passen wij bij jou….?


Je komt te werken voor Helmond: een stad in beweging. Er heerst een hands on mentaliteit. Binnen de gemeente is plaats voor creatieve en vernieuwende mensen, mensen met lef. Bovendien is de gemeentelijke organisatie volop bezig om invulling te geven aan een nieuwe manier van werken. Plannen worden gemaakt op basis van interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. We focussen ons meer en meer op onze doelen en veel minder op regels en systemen. Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Ons standaardantwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’. We werken met trots vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.


Deadline inschrijving: 13-1 08:00

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten