Gemeenteprojecten

Bouwplantoetser / Vergunningverlener WABO

Geplaatst 17 feb. 2021
Project ID: YIS000358
Plaats
Valkenswaard
Duur
5 maanden
(21 feb. 2021 - 30 jul. 2021)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
55 - 75 €/hr

De volgende taken behoren tot jouw rol, je: 

 • informeert en toetst (potentiële) aanvragen over (on)mogelijkheden om vergunning te verkrijgen.
 • bent in staat het afbreukrisico van (aan)vragen te bepalen
 • toetst enkel- en meervoudige (meer complexe) aanvragen om vergunning en meldingen aan de wet- en regelgeving.
 • treedt zo nodig in overleg met de aanvrager over aanvullingen en beslist tijdig over ontvankelijkheid;
 • adviseert bestuur en management over het verlenen c.q. weigeren van vergunningen;
 • stelt de gemotiveerde beschikking op met voorwaarden en voorschriften
 • verantwoordelijk (casemanager) voor de voortgang van de gehele (aan)vraag en zorgt ervoor op de hoogte te zijn van actuele relevante info
 • integreert de deeladviezen en stelt één beschikking op.
 • verantwoordelijke voor een optimaal dossierbeheer 


En in mindere mate:

 • leveren van bijdragen ten behoeve van de actualisering van op het vakgebied betrekking hebbende regelgeving/beleid
 • stelt zich flexibel op inzetbaar en ondersteunt waar nodig andere clusters, teams of projecten
 • weerleggen zienswijzen
 • coördinatie welstand


Onze wensen:

Relevante ervaring (minimaal 1 jaar) is belangrijker dan een bepaalde opleiding. Je werkpakket is wel gericht op bouwkundige aspecten (bouwbesluit) dus ene bouwkundige achtergrond is een pré. Als je ervaring hebt met Squitt dan zien we dat graag terug ik je CV, want ivm thuiswerken is het een groot voordeel als je daar ervaring mee hebt.


Sollicitatie deadline is 5 maart om 10:00 uur en het betreft een opdracht tussen de 24 en 36 uur p.w (voorkeur aangeven in motivatiebrief).

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten