Gemeenteprojecten

Beleidsuitvoerder soc. Domein

Geplaatst 3 jan. 2020
Project ID: 123456
Plaats
Deurne
Duur
7 maanden
(6 jan. 2020 - 30 jul. 2020)
Uren/week
30 hrs/week
Tarief
Unknown

Do not apply, it is a test job.

Takenlijst:

 • De regionale bestuurlijke agenda Passend Onderwijs verder lokaal uitwerken rond de thema’s (aansluiting onderwijs-jeugdzorg), voortijdig schoolverlaten en aanpak thuiszitters.

 • Subsidieregeling preventieve thema’s onderwijs

 • Contactpersoon onderwijs

 • Onderzoeken mogelijkheden verdere harmonisatie peuterspeelzaalaanbod en kinderdagverblijf (KDV)

 • Taken rond VVE

 • Opstellen Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

 • Kinkhoestvaccinatie koppelen met preventief moment

 • het oppakken van de Jeugdmonitor,

 • leerplicht/ vroegtijdige schoolverlaters: samen met netwerk van onderwijs hierin optreden,

 • beleidsondersteunende taken voor onderwijs,

 • regiefunctie op Emovo, vrijwilligersbeleid/subsidiebeleid,

 • vernieuwende taken voor arbeidsmarkt en relatie tot Sociaal Domein,

 • aanspreekpunt leefbaar en vitaal Neerkant.