Gemeenteprojecten

Beleidsontwikkelaar VT, Jeugdbescherming -reclassering en Vrouwenopvang

Geplaatst 9 dec. 2020
Project ID: YIS000300
Plaats
Helmond
Duur
10 maanden
(31 dec. 2020 - 30 okt. 2021)
Tarief
Unknown

Je komt te werken binnen het team OSD (Ontwikkeling Sociaal Domein). OSD vormt samen met 4 gebiedsteams, een ondersteuningsteam en BMS (bijzondere bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening) het Sociaal Domein van de gemeente Helmond. Het enthousiaste team van ca. 40 collega’s zet zich met veel ambitie in voor de stad. Helmond verbindt en ondersteunt partijen in de stad om samen – bijvoorbeeld in de wijken met inwoners - initiatieven, activiteiten, voorzieningen en oplossingen te organiseren die bijdragen aan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. 


Als Adviseur / Beleidsontwikkelaar……..

Ben je voornamelijk bezig met beleidstaken rondom het cluster Veilig Thuis, Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, en vrouwenopvang. Concreet gaat het daarbij om onderwerpen als aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld, relatiebeheer met de Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming, aanpak ‘Kinderen uit de Knel’, vrouwenopvang en inkoop Spoed Eisende Zorg. Natuurlijk volg je de landelijke ontwikkelingen op de voet en kun je deze vertalen naar de lokale uitvoeringspraktijk. Je sluit aan bij VNG beleidsoverleggen en je voorziet de wethouders van informatie die van belang is voor de bestuurlijke overleggen waaraan zij deelnemen. Deze taken worden veelal in regionaal verband (21 gemeenten) opgepakt. Voor een deel van deze taken heeft gemeente Helmond, samen met gemeente Eindhoven, een centrumfunctie. Jij bent (samen met Eindhoven) trekker op de thema’s Jeugd en Veiligheid.


De nieuwe collega

Weet jij van aanpakken en heb je realisatiekracht? Dan zijn we op zoek naar jou! Je hebt aantoonbaar ervaring met beleidsontwikkeling en projectmatig werken in het algemeen en specifiek op de genoemde thema’s. Samenwerking en verbindingen leggen is je eerste natuur en je weet resultaten en processen goed te sturen en te borgen. Je kan schakelen tussen operationele zaken en strategische discussies.


De ideale kandidaat

Je maakt het verschil als je …

 Kennis hebt van de thema’s rondom veilig thuis, aanpak kindermishandeling, vrouwenopvang, jeugdbescherming&jeugdreclassering en aanverwante thematieken.

 Beleid kunt ontwikkelen, maar dit ook resultaatgericht en projectmatig kunt realiseren en borgen.

 Van nature goed kan samenwerken, organiseren en plannen.

 Snel en resultaatgericht handelt.

 Goede politieke-bestuurlijke sensitiviteit bezit.

 Goede communicatieve vaardigheden beschikt (mondeling en schriftelijk).  Enkele jaren ervaring hebt bij de lokale overheid.

 Een afgeronde HBO- of academische opleiding hebt. 


Passen wij bij jou….?

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn voor de stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Gemeente Helmond werkt met trots vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën. 


Natuurlijk vindt je je in de kernnormen, die staan voor onze cultuur.

 Mensen: verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht

 Verandering: aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, omgaan met tegengestelde belangen

 Resultaat: doelgerichtheid, plannen & organiseren

 (Vak)intelligentie: nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteitSoortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten