Gemeenteprojecten

Beleidsmedewerker RO - bestemmingsplannen

Geplaatst 6 mrt. 2020
Project ID: YIS00033
Plaats
Asten
Duur
9 maanden
(16 mrt. 2020 - 31 dec. 2020)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
0 - 80 €/hr

Werkzaamheden:


- Het toetsen van ruimtelijke initiatieven aan gemeentelijk beleid en beleid van andere overheden.


- Het in behandeling nemen van principeverzoeken van initiatiefnemers.


- Het in behandeling nemen en coördineren van planologische procedures met advisering aan college en gemeenteraad.


- Het voorbereiden en op (laten) stellen van bestemmingsplannen.


- Het opstellen en coördineren van een geconsolideerd bestemmingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente.


- Het bijdragen aan de totstandkoming van ruimtelijke beleid en advisering van het college over ruimtelijke vraagstukken. 


- Het behandelen van juridische vraagstukken op het terrein van de ruimtelijke ordening, bezwaar- en beroepsschriften en vertegenwoordiging van de gemeente bij de rechtbank of Raad van State.


- Het leveren van een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet en het opstellen van omgevingsplannen en de omgevingsvisie.Concrete taken die (per direct) opgepakt zouden kunnen worden zijn:


- Het begeleiden van de bestemmingsplanprocedure voor een groot bredrijf.


- Het opstellen en begeleiden van het bestemmingsplan Centrum (compacter maken centrum).


- Een bijdrage leveren aan het consolideren van alle bestemmingsplannen van de gemeente.


- Een bijdrage leveren aan het eerstvolgende verzamelplan.


- Het afhandelen van nog openstaande principeverzoeken.


- Beleid opstellen inzake boerderijsplitsingen.


Vereisten: 5 jaar relevante werkervaring in een zelfde functie bij een gemeente of gespecialiseerd bureau.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten