Gemeenteprojecten

Beleidsmedewerker P-wet en inburgering

Geplaatst 13 jul. 2020
Project ID: YIS000109
Plaats
Vught
Duur
4 maanden
(1 sep. 2020 - 15 jan. 2021)
Uren/week
28 hrs/week
Tarief
0 - 75 €/hr

Gemeente Vught

Beleidsmedewerker P-wet en inburgering

Voor 28 uur per week

begin september 2020 tot en met 15 januari 2021Ter vervanging van een zwangerschapsverlof zijn we gedurende begin september 2020 tot medio januari 2021 voor 28 uur per week op zoek naar een beleidsmedewerker voor het sociale domein, aandachtsgebied: P-wet en inburgering. We zoeken iemand die hier ook een achtergrond in heeft en snel en makkelijk kan invliegen.

 

In de bijlage is een opsomming gemaakt van alle lopende werkzaamheden. Hierin is ook opgenomen welke werkzaamheden extra prioriteit vragen.

Jouw profiel:

·      Jebeschikt over een voor de functie relevante opleiding op minimaal hbo-niveau en hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring en kennis op het gebied van Participatiewet en inburgering;

·      Je hebt ervaring en affiniteit met re-integratie en participatie, regionale samenwerking en beschikt over een behoorlijke dosis bestuurlijke sensitiviteit;

·      Je herkent belangrijke informatie, legt verbanden tussen gegevens en structureert en interpreteert kwalitatieve en kwantitatieve gegevens snel om tot een goede oplossing te komen;

·      Je bent hiervoor vindingrijk en bedenkt binnen vaststaande voorschriften een eigen werkwijze;

·      Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband en zoekt de samenwerking op met collega’s en bestuurder; communicatie is jou op het lijf geschreven

·      Je zoekt actief naar mogelijke verbeteringen of vernieuwingen en doet voorstellen om zaken aan te pakken;

·      Je herkent de situatie, de belangen en behoeften van het bestuur en handelt hiernaar;

·      Je betrekt belanghebbenden bij de beleidsontwikkeling, zodat er natuurlijk draagvlak ontstaat;

·      Je weet anderen te overtuigen van je standpunt en blijft in discussies bij tegenspel overeind.

·      Je bent flexibel en kunt goed plannen


Overzicht lopende werkzaamheden. Hierin is ook opgenomen welke werkzaamheden extra prioriteit vragen:

Thema

Participatiewet

Regulier (enkele contractgesprekken, afstemming klantmanagers)

TOZO doelgroep (aanpak en evaluatie)


Inburgering

Lokaal: ontwikkelen werkwijze Pip-consulent met expertteam.

Lokaal: Opdracht Vluchtelingenwerk 2021

Lokaal: monitoring diverse samenwerkingsafspraken

Subregionaal: contact Bizob over inkoopstrategie leerroutes

Subregionaal: contact WSD en KW1C over ontwikkelen leerroutes

Lokaal/subregionaal: inkoop leerroutes

Lokaal/subregionaal: begeleiden pilots migrantenvrouwen, Vughtse Sferen


WSD

Accounthouderschap WSD

Opstellen lokaal plan in samenwerking met expertteam re-integratie, WSD en Van Berlo

Proces herijking kringloopsamenwerking


Social Return

Oktober 2020: opleveren evaluatie Adviespunt Social Return en advies voor directie.


Laaggeletterdheid

Regionaal beleidsoverleg

Taalhuis, diverse projecten en ondersteuning Taalhuiscoördinator


Noordoost Brabant Werkt (Agrifood Arbeidsmarkt)

Regionaal strategisch adviesteam

Advisering POHO Arbeidsmarkt


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten