Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Beleidsmedewerker onderwijshuisvesting (ZZP - Freelance)

Posted Jan 28, 2021
Project ID: YIS000406
Location
Valkenswaard
Duration
1 jaar
(Feb 21, 2021 - Feb 20, 2022)
Payrate range
60 - 80 €/hr

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken sinds 2004 op verschillende onderdelen samen. De samenwerking tussen de drie gemeenten is een zelfstandig rechtspersoon namelijk de Gemeenschappelijke Regeling A2 (GRS A2). Deze vacature staat open bij één van deze vier organisaties namelijk: Gemeente Valkenswaard Als gemeente Valkenswaard werken we iedere dag hard aan de realisatie van onze Toekomstvisie en de kwaliteit van leven in Valkenswaard. Hierbij laten we ons leiden door onze kernwaarden empathisch, gelijkwaardig, oplossingsgericht en daadkrachtig. Binnen het team Ruimtelijk Beleid is in 2017 een cluster vastgoed ingericht. Dit cluster richt zich op alle vastgoed en grondzaken. Het is een nieuw cluster welke zich ten doel heeft gesteld als eigenaar en opdrachtgever verantwoordelijkheid te nemen voor alle vastgoed en grondzaken. De missie voor cluster Vastgoed wordt als volgt geformuleerd: "Als eigenaar zorgdragen en verantwoordelijkheid nemen voor een toekomstbestendige vastgoedportefeuille. Als opdrachtgever, opdrachtnemer en verhuurder op een doelmatige en doeltreffende wijze regisseren van de instandhouding en exploitaties van de gemeentelijke vastgoedportefeuille" Het cluster vastgoed is druk in de weer met het "beheer op orde", contractmanagement, onderhoud management, renovatie- en nieuwbouw trajecten en het beheren van accommodaties. Duurzaamheidsambities worden in beeld gebracht. Een effectieve en efficiënte aanpak in de vastgoedportefeuille in het beheer ervan moet er toe gaan leiden dat het cluster vastgoed in control en regie komt. Recentelijk hebben we hiervoor een vastgoed informatie systeem aangeschaft om ons daarin te ondersteunen. Binnen de gemeente Valkenswaard zijn wij voor het cluster Vastgoed op zoek naar een: Beleidsadviseur onderwijshuisvesting.


Wat ga je doen?

Als Beleidsadviseur onderwijshuisvesting ben je betrokken bij de juridische toetsing van beleid op gebied van Onderwijshuisvesting en Kinderopvang en de realisatie en beheer van onderwijsgebouwen aan de hand van het IHP. De komende jaren gaat de gemeente investeren in de nieuwbouw en renovatie van scholen. Deze scholen worden door jou in nauw overleg met het onderwijs en het maatschappelijk veld ontworpen en ingericht. Hiermee is elke school anders en echt maatwerk. Ook de afspraken over beheer en exploitatie ga jij, samen met het onderwijsveld en maatschappelijke partners, gestalte gegeven. Aan de Beleidsadviseur de taak om enerzijds vast te houden aan gemaakte afspraken en anderzijds deze afspraken te toetsen aan de recente uitspraken van VNG, PO-raad en VO-raad over onderwijshuisvesting. Nieuw gerealiseerde en gerenoveerde onderwijsgebouwen worden zoveel mogelijk vormgegeven als MFA. Jij bent de aanjager en beheerder van die MFA's. Daarbij stuur je op een optimale bezetting van de beschikbare ruimte. Periodiek herijk je het IHP. Je stelt college en raadsvoorstellen op waarmee je met één been in de realisatie en het beheer van gebouwen staat en met één been in het bestuurlijke proces.


Wat verwachten we van je?

Je hebt minimaal een functie gerichte opleiding op hbo-niveau. Je hebt 3 tot 5 jaar relevante werkervaring opgedaan bij een gemeente en je kent het werkveld van onderwijshuisvesting en vastgoed als geen ander. Je bent energiek, flexibel, dienstverlenend en ondernemend. Als beleidsadviseur onderwijshuisvesting breng je de volgende kennis en ervaring mee:

Je hebt een hands-on mentaliteit, laat niet lost tot het resultaat behaald is bent een stevige onderhandelaar;

Je kunt zaken mondeling en schriftelijk uitstekend onder woorden brengen en bent een inhoudelijke gesprekspartner voor de burgers, samenwerkingspartners, collega's en het gemeentebestuur;

Juridische kennis op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting in combinatie met recent relevante ervaring op gebied van onderwijshuisvesting;

Je bent politiek en bestuurlijk sensitief.

Het ondersteunen en adviseren van collega's in het cluster vanuit je specifieke achtergrond bij vakinhoudelijke vraagstukken.

Je bent in staat om begrotingen te maken en financiële verantwoording af te leggen voor de MFA's onder jouw beheer.


Sollicitatie deadline is donderdag 4 feb om 10:00 uur

Similar projects

+ Search all projects