Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Beleidsmedewerker Jeugd (ZZP - Freelance)

Posted Jan 29, 2021
Project ID: YIS000414
Location
Gorinchem
Duration
4 maanden
(Jan 31, 2021 - May 31, 2021)
Payrate range
55 - 80 €/hr

Beleidsmedewerker Jeugd (34 uur) Gemeente Gorinchem


De organisatie

De gemeente Gorinchem is volop in beweging waarbij vertrouwen, verantwoordelijkheid, openheid en samenwerking centraal staan. Werken bij de gemeente Gorinchem betekent denken in kansen en mogelijkheden, zaken oppakken en de handen uit de mouwen steken. Je bent positief, proactief en professioneel. Vakoverstijgende samenwerking is voor jou vanzelfsprekend.


Het team

Jij komt te werken binnen het team Samenleving. Het sociaal domein is volop in beweging. Dit heeft gevolgen voor de inwoners van Gorinchem, maatschappelijke organisaties en ook voor de gemeente zelf. Het team Samenleving heeft een centrale rol binnen de gemeente als het gaat om deze verandering. De veranderingen vragen van de gemeentelijke medewerkers ook een andere rol: het accent ligt op het inrichten en regisseren van het beleidsproces met daarin een grote rol voor participatietrajecten met de stad.

Voor de komende jaren is de inhoudelijke opgave van het team Samenleving om het ondersteuningsaanbod Sociaal Domein afgestemd op de zorg en ondersteuningsbehoefte van onze inwoners nog slimmer te organiseren. En dit over verschillende beleidsterreinen heen, met aandacht voor de financiële haalbaarheid van deze opgave.


De functie:

Als strategisch beleidsmedewerker Jeugd draag je bij vanuit het team Samenleving aan de uitvoeringsprogramma’s van het Integraal Sociaal Beleid Gorinchem. Daarnaast breng je deskundigheid in op het gebied van Jeugd. Je werkt hierin nauw samen met een aantal andere collega’s. Je bent regionaal betrokken met de gemeenschappelijke regeling DG&J en de opdrachtverlening aan het SJT. Je bent in de regio het gezicht van de gemeente Gorinchem. Je vertaald regionale onderwerpen naar lokale onderwerpen/projecten en draagt deze warm over aan de projectleider. Daarnaast adviseer je de wethouder proactief en zorg jij voor een vlekkeloze informatievoorziening aan het college en de raad. Je bent bekend met de politieke processen en bent instaat tijding hier invulling aan te geven. Je bent verantwoordelijk voor integrale beleidsadvisering en voor afhandelen van diverse subsidie lijnen. Je denkt daarbij in termen van de maatschappelijke effecten en resultaten die de gemeente wil behalen. Je bent niet vies van financiën, jij wil actief meedenken en meewerken aan een juiste uitrol van getroffen maatregelen die financieel een voordeel op dienen te leveren. Je schakelt met onze afdeling financiën en levert jouw bijdrage aan een financiële monitor waar Jeugd een prominente plek in neemt.


Je bent een partner voor de externe partijen: je denkt in belangen en verantwoordelijkheden, vanuit de regierol van de gemeente. Je weet externe partners te stimuleren en te enthousiasmeren bij het nemen van hun rol in het beleidsproces, en erkent hen als deskundigen op de uitvoering van dat beleid.

Je verbindt interne en externe kennis en kunde, je benadert vraagstukken met een open blik en kunt daarin zowel strategisch denken als een praktische vertaalslag maken voor de juiste lokale uitrol.Je taken

Als beleidsmedewerker ben je belast met het ontwikkelen, implementeren en monitoren van beleid. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van sociaal domein, maar de focus voor deze functie ligt op jeugd door verschillende aandachtsgebieden heen. Je werkt hierin nauw samen met een aantal andere collega’s en verantwoordelijk voor integrale beleidsadvisering en projectleiding. Verbinding maken met inwoners en externe partijen – van buiten naar binnen werken - is een essentieel onderdeel van de Gorinchemse wijze van beleid maken. Je beweegt je makkelijk zowel buiten als binnen de gemeente. Je weet externe partners te stimuleren en te enthousiasmeren bij het nemen van hun rol in het beleidsproces. Je verbindt daarbij interne en externe kennis en kunde, je benadert vraagstukken met een open blik en kunt daarin zowel strategisch als praktisch te werk gaan.


De functie-eisen

De gemeente Gorinchem kent een viertal kerncompetenties. Van medewerkers verwachten wij dat zij samenwerkingsgericht zijn, hun doelen weten te realiseren, zich klantgericht en flexibel opstellen.


Daarnaast vragen wij voor deze functie dat je beschikt over een aantal functiecompetenties.

+ We verwachten dat je een uitstekende netwerker bent.

+ Verder moet je in deze functie je beschikken over een goed analytisch vermogen.

+ Je bent initiatiefrijk, innovatief en hebt een visie op het sociaal domein en in het bijzonder op rol van preventie en volksgezondheid daarbinnen.

+ Verder is succes in deze functie sterk afhankelijk van de bagage die wordt meegenomen:

+ HBO-werk/denkniveau aangevuld met enige gerichte en gespecialiseerde vakopleidingen.

+ Inzicht en gevoel voor politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen

+ Kunt informatie vanuit wetten en regelgeving snel doorgronden en gemakkelijk vertalen naar beleidsvoorstellen

+ Goede schriftelijke-, communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden.

+ Je bent handig met het uitlezen van financiën uit een dashboard en draait je hand er niet voor om hier een passende analyse voor te schrijven.

+ Je bent instaat regionale ontwikkelingen te vertalen naar lokale effecten en weet dit helder over te dragen aan je collega projectleider die zich inzet voor de regionale ontwikkelingen.

+ Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.


Deadline 1-2 10:00

Similar projects

+ Search all projects