Gemeenteprojecten

Beleidsmedewerker Inburgering

Geplaatst 18 jun. 2021
Project ID: YIS 9097219
Plaats
Dordrecht
Duur
77 jaar, 6 maanden
(5 jul. 2021 - 1 jan. 2099)
Uren/week
16 hrs/week
Tarief
Unknown

Locatie: Dordrecht

Sollicitatie deadline: 25-6 om 10:00 uur


Sociale Dienst Drechtsteden

Wij zijn een innovatieve organisatie, waar ruimte is om ideeën uit te proberen, en ons doel altijd is om het beste te doen voor onze klanten.

 

De Sociale Dienst Drechtsteden is een regionale sociale dienst en werkt voor zeven gemeenten in de Drechtsteden. Wij zijn in grootte de vijfde Sociale Dienst van Nederland. We bedienen een gebied van 290.000 inwoners. Bij ons werken ruim 450 medewerkers. Samen werken wij aan optimale dienstverlening aan klanten en bezoekers.

 

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft een stevige ambitie die ertoe moet leiden dat alle inwoners

van de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Waar dat niet lukt, helpen we die mogelijkheden vergroten. Daarbij staan 3 opgaven centraal: het versterken van bestaanszekerheid, het ontwikkelen naar werk en het zorgen voor ondersteuning. Elke opgave heeft meerdere ambities en speerpunten.

 

Wij willen onze dienstverlening in het veranderende sociaal domein de komende jaren (steeds) op een verbindende wijze met onze omgeving verder blijven professionaliseren en verbeteren, waarbij de visie en de 3 benoemde opgaven verder vorm gegeven moeten gaan worden. Uiteraard staat onze dienstverlening aan de klant daarbij centraal. Flexibiliteit, samenwerken, innovatie, mensgerichtheid en klantbeleving zijn voor ons van doorslaggevend belang voor het verder brengen van deze visie.

 

Wat ga je doen?

Je bent een ervaren beleidsadviseur binnen het sociale domein. Je voelt je op beleidsmatig niveau helemaal thuis binnen dit terrein. Je bent bekend met de doorontwikkelingen binnen het Sociale Domein en in staat om met ons de transformatie verder vorm te geven. Je hebt ervaring met de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het gemeentelijke werk en inkomen domein.

 

Vanzelfsprekend heb je een goede trackrecord van opgeleverde beleidsstukken. Je zorgt voor zowel het ophalen als overdragen van kennis en blijft op de hoogte van alles wat er gebeurd op jouw beleidsterrein. Je bent in staat om verordeningen te schrijven. Wet- en regelgeving weet je te vertalen naar praktische uitvoerbaarheid. Dit doe je vanuit het oogpunt van de leefwereld van de inwoner. Hierbij ben je in staat om een brug te slaan tussen beleid en uitvoering. Een integrale aanpak is waar jij voor gaat.

 

Vanuit jouw rol neem je deel aan bestaande in- en externe netwerken. Waar mogelijk bouw je deze netwerken verder uit. Innovatieve ontwikkelingen omarm je en geef je vorm. Dit doe je in samenhang met onze Visie en de opgaven waar we binnen het Sociaal Domein de komende jaren voor staan. Je kijkt daarbij breed over deze opgaven heen.

 

Focus Beleid Inburgering

·       Deelname aan projectgroep inburgering. Leveren input vanuit de inhoud.

·      Deelname aan werkgroep regionaal beleid. Leveren input vanuit de inhoud.

·      Deelname aan werkgroep implementatie. Leveren input vanuit beleid.

·      Uitwerking inhoud en begroting welkomstprogramma. Samen met uitvoering. Oa: Wat gaat SDD doen en wat gaat Vluchtelingenwerk doen? Hoe wordt het programma praktisch vormgegeven? Hoe zorgen we dat het binnen financiële kaders past?

·      Uitwerking inhoud en begroting Financieel ontzorgen. Samen met uitvoering. Financieel ontzorgen bestaat uit een technisch element: inhoudingen op uitkering waarmee vaste lasten worden betaald, en een zachter element: bouwen naar financiële zelfredzaamheid. Bekendheid met rol van backoffice (inhoudingen) als bekendheid met bouwen aan zelfredzaamheid wordt ingezet.

·      Ondertussengroep/Impuls statushouders: middelen en werkwijze komende jaren uitwerken.

·      MAP (nog onduidelijk)

·      PVT (nog onduidelijk)

·      Aanbesteding leerroutes: inhoudelijk input leveren waar nodig. Deelnemen aan beoordelingscommissies.

·      Klantreis vormgeven. Voorstel is om dit zo snel mogelijk naar implementatie over te dragen.


Wat neem je mee?

·      Afgeronde hbo- of academische opleiding en/ of werk- en denkniveau;

·      Relevante, recente werkervaring in soortgelijke functie;

·      Brede en actuele kennis van de huidige ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein;

·      Specialistische kennis m.b.t. werk en inkomen, gemeentelijk minimabeleid en schuldhulpverlening

·      Ervaring met het acteren en netwerken in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld;

·      Een hoge mate van flexibiliteit.

 

Wij zijn op zoek naar een nieuwsgierige, vernieuwende en verbindende collega die daadkracht combineert met een resultaatgerichte instelling. Jouw organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit helpen je om de best mogelijke resultaten te halen voor onze organisatie. Door jouw uitstekende communicatieve- en sociale vaardigheden weet je collega's en maatschappelijke partners mee te nemen in onze beleidsuitgangspunten en visie. Je durft tegenwicht te bieden en bent in staat om te overtuigen.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten