Gemeenteprojecten

Beleidsmedewerker Economie

Geplaatst 20 okt. 2020
Project ID: YIS000218
Plaats
Best
Duur
3 maanden
(2 nov. 2020 - 1 feb. 2021)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
0 - 80 €/hr
  • Je bent het eerste aanspreekpunt voor intern en extern voor vraagstukken op gebied van economie en grote bedrijven.
  • Je gaat een belangrijke bijdrage leveren aan actuele vraagstukken zoals huisvesting arbeidsmigranten, vestiging van supermarkten, ontwikkeling omgevingsvisie 
  • Vertegenwoordigen van de gemeente in lokale en regionale overleggen, ook over bedrijfsvestigingen en zorgdragen voor annotaties voor vergaderingen van de wethouder economie.
  • Begeleiden van de ontwikkeling van de bedrijventerreinenvisie in de afrondende fase en starten van de uitvoering van het actieplan.
  • Nauw samenwerken met de bedrijvencontactfunctionaris op diverse actuele vraagstukken

 

Functieprofiel

  • WO – werk – en denk niveau
  • Is bereid en in staat op alle niveaus en over een groot aantal onderwerpen mee te denken en / of de kartrekker te zijn.
  • Heeft kennis van en gevoel voor ondernemersvraagstukken en de taak van de gemeente in de lokale economie.


Let op: de sollicitatie deadline is vrijdag 23 oktober om 15.00 uur. Hoe eerder je solliciteert, hoe beter!


Verlenging na opdracht 1.02.2021 is mogelijk.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten