Gemeenteprojecten

Beleidsmedewerker(st)er Openbare Orde en Veiligheid

Geplaatst 19 nov. 2020
Project ID: YIS000274
Plaats
Westvoorne
Duur
4 maanden
(7 dec. 2020 - 9 apr. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
65 - 80 €/hr

Werkzaamheden

Het ontwikkelen, adviseren over en uitvoeren van beleid op het gebied van horeca en evenementen, openbare orde en veiligheid, brandweer, ambulance, politiezaken en rampenbestrijding en het zorgdragen voor bestuurlijke advisering.

 

Nadruk ligt op

APV wijziging (januari in de commissie en raad)

Aanvraag evenementen beoordelen

Ondersteunde taken rond Covid 19 crisis

Bezwaren behandelen

Ad hoc taken

 

Grote thema’s

•      Impact nieuwe drank & Horecawet

•      APV wijziging

Uitwerking nieuwe noodverordeningen

 

Functie eisen

Zelfstandig kunnen werken is een must. Diegene moet zorgen voor wat ontlasting van het huidige team.

 

Samenvattend: Ervaren beleidsmedewerker OOV (veel kennis op dat gebied)

- HBO - Niveau.

∙  Kennis van relevante wet- en regelgeving, bijbehorende jurisprudentie en gemeentelijke verordeningen.

∙  Kennis van de opbouw en werkwijze van de gemeentelijke organisatie.

∙  Vaardigheid in het opstellen van (beleids) adviezen.

∙  Vaardigheid in het coördineren van activiteiten in rampsituaties.

∙  Vaardigheid in het vertegenwoordigen van de gemeente in gerechtelijke procedures

    (met name op het gebied van de APV).

∙  Vaardigheid in het voeren van overleg.

∙  Vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen.

∙  Vaardigheid in klantvriendelijk werken.

 

Competenties

Generiek

•      Externe gerichtheid

•      Samenwerking

•      Verantwoordelijkheid

•      Reflectie

•      Aandacht voor kwaliteit

Functiespecifiek

•      Vaardigheden

•      Analyseren

•      Anticiperen

•      Belangen hanteren

•      Visie ontwikkelen

•      Abstraherend vermogen

•      Samenwerken

Persoonskenmerken

•      Loyaliteit

•      Omgevingsbewustzijn

 

We zoeken dus meer een medior met meer nadruk op het volgende: "ondersteunen van het huidige team bij zaken die in de afgelopen maanden zijn blijven liggen. Gedacht kan worden aan APV wijziging, impact wet Bibob, handhavingsprotocol, bezwaren afhandelen, uitvoering delen integraal veiligheidsbeleid.


Iemand zie zelfstandig kleine projecten kan aanpakken, maar ook de samenwerking zoek intern en extern. Flexibel omdat het werk iedere week andere prioriteiten vraagt. 3-5 jaar ervaring.


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten