Gemeenteprojecten

Beleidsadviseur Subsidies Sociaal Domein

Geplaatst 20 nov. 2020
Project ID: YIS000276
Plaats
Hellevoetsluis
Duur
3 maanden
(30 nov. 2020 - 1 mrt. 2021)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
0 - 89 €/hr

Twee kerntaken:

  • Projectleiderschap herijking welzijnsbeleid (subsidiebeleid)

Het welzijnsprogramma is onlangs vastgesteld en heeft een jaarlijkse omvang van ca. 7 miljoen euro aan subsidies. De raad wil een heroverweging waarbij de bestaande subsidies worden geïnventariseerd en wordt beoordeeld in welke mate deze bijdragen aan de doelstelling in het sociaal domein. Hierbij wordt ook een eventuele overlap met de ingekochte lokale zorg in beeld gebracht. Tevens wordt in beeld gebracht hoe het subsidiebeleid in Hellevoetsluis zich verhoudt tot het subsidiebeleid in Westvoorne en Brielle en wordt de omvang van de subsidies vergeleken de Voornse gemeenten en een of meerdere referentiegemeenten.

Deze rapportage wordt door de adviseur aan de raadscommissie gepresenteerd vergezeld van scenario’s voor heroverweging.

Het proces wordt ondersteund door de beleidsmedewerkers. De tijdelijke medewerker zal gesprekken voeren met ca. tien grootste subsidie ontvangende partijen.

  • Tijdelijk trekker werkgroep sociale opgaven

Het betreft 6 wekelijks overleg met de twee corporaties over een aantal sociale opgaven. Secretariële en inhoudelijke ondersteuning wordt vanuit de afdeling geleverd.


Het resultaat is een rapportage (momentopname) -moet ook worden gepresenteerd aan de raadscommissie. Er wordt 7 mio ingekocht en 7 mio aan subsidies. Zijn er overlappingen? draagt het bij aan de doelen? Dat zijn hoofdvragen. Er moeten daarom gesprekken worden gevoerd met de grote subsidie partijen. Dus er dient een zorgvuldige inventarisatie en analyse te worden gemaakt, waarbij iemand vanuit expertise verbanden moeten worden gelegd tussen ook de andere gemeenten.


Bij voorkeur wordt er simultaan een gesprek met de Raad gevoerd over het projectresultaat. Er zit namelijk druk achter, want in april moet er eigenlijk al nieuwe beleid worden vastgelegd. Twee weken geleden is er ook al het een en ander al goedgekeurd, dus het ligt bestuurlijk gevoelig. Het resutlaat moet in ieder geval leiden tot inzicht met een advies, met mogelijk resultaat een efficiencyslag/ advies tot stroomlijnen van aantal subsidies.


Er zijn beleidsmedewerkers ( 7 of 8 ) die al reguliere overleggen hebben. Die moeten ook betrokken worden en aangehaakt. Bijvoorbeeld dmv een project/klant stuurgroep. Er is iemand ziek en er ligt veel druk op de organisatie. Daarnaast is een frisse blik nodig op het totaalverhaal nodig.


Functie eisen

●     HBO – Niveau

●     Sterke voorkeur voor iemand die dit al gedaan heeft bij andere gemeenten.

●     Ervaringen met subsidies en beleid in relatie tot het sociaal domein.

●     Kennis van relevante wet- regelgeving en bijbehorende jurisprudentie van de beleidsterreinen

●     Kennis van de opbouw en werkwijze van de gemeentelijke organisatie

●     Vaardigheid in het opstellen van (beleids)adviezen.

●     Kennis van contractmanagement, inkoop en subsidies.

●     Vaardigheid in het voeren van overleg

●     Vaardigheid in klantvriendelijk werken.


Competenties

●     Secuur

●     Accuraat

●     Kritisch

●     Inhoudelijk en kennis van het vak

●     Verbindend en overtuigend

●     Resultaatgerichtheid


Must haves (knockouts)? Ervaring met welzijn, subsidies en gemeenten.


Sollicitatie deadline is woensdag 24 nov 10:00 uur.