Gemeenteprojecten

Beleidsadviseur onderwijs, specialisatie leerplicht/RMC en Voortijdig School Verlaten (VSV)

Geplaatst 24 jul. 2020
Project ID: YIS000127
Plaats
Helmond
Duur
4 maanden (3 aug. 2020 - 1 dec. 2020)
Uren/week
32 uur/week
Tarief
Unknown

Gemeente Helmond

Helmond is een stad in beweging. Er heerst een hands on mentaliteit. Dat biedt ruimte aan creatieve en vernieuwende mensen. Bovendien is de gemeentelijke organisatie volop bezig om invulling te geven aan een nieuwe manier van werken. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. Men legt de focus meer en meer op de doelen en veel minder op regels en systemen. 


Gemeente Helmond over het programma Sociaal Domein

In onze stad streven we ernaar dat onze inwoners maximaal zelf regie kunnen nemen en houden over hun eigen leven én over de ondersteuning en zorg als deze nodig is. Samen met de aanbieders zorgen wij ervoor dat zorg en ondersteuning niet alleen effectief en resultaatgericht is, maar ook integraal, dichtbij en op maat, en dat deze recht doet aan de ondersteuningsbehoefte. Innovatie en transformatie laten zich niet in een spoorboekje vastleggen. We zullen de komende jaren de ruimte nodig hebben om te experimenteren, veranderen en ontwikkelen samen met onze lokale partners.


De gemeente Helmond werkt samen met partners aan een beweging in het sociaal domein. Zorgen dat mensen zo lang mogelijk mee doen in de samenleving, dat ze rondkomen, vooruitkomen en dat wie het nodig heeft passende ondersteuning krijgt. Gemeente Helmond staat voor kwaliteit en om dit betaalbaar te houden. Men heeft elkaar hierbij nodig: inwoners, (lokale) partners, zorginstellingen, Senzer en gemeente. Dit alles zorgt voor sociale stijging, van de individuele inwoners, van wijken en van de stad. Een sociaal sterke stad als motor voor ontwikkeling en een veilige en prettige leefomgeving. 


Als beleidsadviseur

Als beleidsadviseur onderwijs ben je inhoudsdeskundige op het gebied van leerplicht/RMC en VSV. Je vervult een spilfunctie tussen bestuur, beleid (onderwijs, arbeidsmarkt, participatie, zorg) en uitvoering. De uitdaging is om je in dat krachtenveld goed te positioneren en resultaten te boeken.


Vanuit je rol heb je diverse taakvelden en verantwoordelijkheden:


 • Leerplicht/RMC

 Beleidsontwikkeling en visievorming m.b.t. leerplicht/rmc en vsv;

 Sparringpartner voor het team leerplicht/ RMC;

 RMC coördinatie voor de sub regio Helmond de Peel;

 Het opstellen en implementeren van een nieuw vierjarig regionaal RMC beleidskader en uitvoeringsplan. Hierbij trek je samen op met contactgemeente Eindhoven;

 Organiseren en voorzitten van ambtelijk overleg met de regiogemeenten;

 Onderhoud van contacten en maken van samenwerkingsafspraken met alle relevante interne en externe partners binnen de regio Zuidoost Brabant om tot een sluitende aanpak te komen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten;

 Jaarverslag leerplicht/rmc aanbieden aan de gemeenteraad;

 Adviseren van de wethouder; 


 • Leerlingenvervoer

 Initiëren en ontwikkelen van beleid op het gebied van leerlingenvervoer

 Je beoordeelt de effectiviteit van het bestaande beleid en stelt bij waar nodig

 Sparringpartner voor de consulent leerlingenvervoer en de kwaliteitscoaches. 


 • Overig

 Ondersteuning van de Helmondse Educatieve Agenda (HEA) door verder uitvoering te geven aan HEA- projecten/ opdrachten die raakvlakken hebben met jouw specialisatie.

 Ondersteuning van de aanpak jeugdwerkloosheid.

 Taken openbaar onderwijs. Je adviseert de gemeenteraad m.b.t. het benoemen van nieuwe bestuursleden en het goedkeuren van de jaarrekening van openbare basisscholen.  Stuurgroep Maatschappelijke Stage.


De ideale kandidaat

Je hebt een stevige persoonlijkheid met ruime inhoudelijke kennis en ervaring. Naast de standaard ‘kennis, vaardigheden en (kern)competenties’ die horen bij de functie van een Ontwikkelaar sociaal domein ben jij ook in staat om te denken vanuit transformatie en innovatie en beschik jij over goede adviesvaardigheden. Je bent een netwerker en je weet bovendien goede verbindingen te leggen tussen beleid en uitvoering. 


Voor deze functie heb je:

 • Minimaal HBO, bij voorkeur WO denk- en werkniveau;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit; - hoofd- en bijzaken kunnen scheiden;
 • kennis (juridisch/wetstechnisch) van leerplicht, RMC en voortijdig schoolverlaten en aanverwante onderwerpen;
 • goede mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheden.
 • qua persoonlijkheid zoeken we iemand met een positieve grondhouding en een dienstverlenende instelling. 


Natuurlijk vindt je je in de kernnormen, die staan voor onze cultuur.

 • Mensen: verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht
 • Verandering: aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, omgaan met tegengestelde belangen  Resultaat: doelgerichtheid, plannen & organiseren
 • (Vak)intelligentie: nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit


Gesprekken vinden plaats op maandagochtend 24 augustus.

Sign up for new opportunities

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten