Gemeenteprojecten

Beleidsadviseur Economie

Geplaatst 17 sep. 2020
Project ID: YIS000169
Plaats
Zwijndrecht
Duur
3 maanden
(1 okt. 2020 - 31 dec. 2020)
Uren/week
16 hrs/week
Tarief
0 - 90 €/hr

Wat ga je bij ons doen?

Als beleidsadviseur Economie heb je een opdracht met een duidelijke focus: Actualisatie van het detailhandels- en horecabeleid.


Actualisatie detailhandelsbeleid:

Het beleid dateert uit 2015. De wereld van de detailhandel en de wensen uit de sector waren en zijn aan verandering onderhevig. In 2019 is er een Distributie-Planologisch Onderzoek (DPO) uitgevoerd om zicht te krijgen op de marktruimte voor detailhandel in Zwijndrecht. Hier voer je een check op uit en scherp je aan waar nodig.

Uiteraard ga je met de ondernemers binnen de detailhandel het gesprek aan om te inventariseren waar de ruimte zit om hen (nog) beter te faciliteren en te zorgen dat de detailhandel in Zwijndrecht toekomstbestendig is. Je levert het beeld wat daar voor nodig is en hoe je dat kunt bereiken door middel van het opstellen van een plan van aanpak en maak je inzichtelijk welk instrumentarium gemeente Zwijndrecht tot zijn beschikking heeft om hierin te voorzien.

 

Horecabeleid:

In algemene zin zien we dat horeca en detailhandel elkaar steeds meer versterken. Van jou vragen we om te actualiseren hoe succesvol het huidige horecabeleid is, samen met ondernemers te onderzoeken waar het moet worden aangescherpt om het toekomstbestendig te maken. Daarnaast maak je inzichtelijk welk instrumentarium gemeente Zwijndrecht tot zijn beschikking heeft om hierin te voorzien.

 

Je opdracht is dus afgerond op het moment dat er voor beide thema's een geactualiseerde beleidsnota ligt met een plan van aanpak en het instrumentarium in beeld gebracht is om de doelen daadwerkelijk te realiseren.

 

Wat breng je mee?

·        Minimaal een afgeronde hbo opleiding, bijvoorbeeld in de richting sociale geografie , planologie, bestuurskunde  of  economie;

·        Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie met focus op economie;

·        Uitstekende communicatieve en analytische vaardigheden;

·        Je beschikt over politiek- bestuurlijke sensitiviteit en ervaring met gemeentelijke beleidsprocessen.

·        Affiniteit met ondernemerschap en horeca

·        Je bent autonoom in de uitvoering van de opdracht


De korte lijnen naar het bestuur en het bedrijfsleven maken dat je makkelijk kan schakelen. Je analyseert informatie, prognoses en overzichten en vertaalt deze naar de consequenties voor onze gemeente. Je vertaalt dit vervolgens naar beleid.

 

Waar kom je werken?

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling wordt jouw thuisbasis binnen onze organisatie. De afdeling bestaat uit twee teams, het team Ruimtelijke Ordening en het team Beleid & Accounts. Je gaat aan de slag in het team Beleid & Accounts, meer specifiek in het team Economie.


Dit team is verantwoordelijk voor (strategische) beleidsontwikkeling op diverse beleidsterreinen. Veel van onze taken verlangen niet alleen een lokale maar ook een regionale aanpak en betrokkenheid. Vanuit onze kennis, kunde en talenten zijn we onderdeel van de gelegenheidscoalities die werken aan de opgaven uit het raadsprogramma.


Er zijn ongeveer 15 beleidsadviseurs in ons team werkzaam op het gebied van Wonen, Economie, Energie, Afval, Groen, Duurzaamheid, Mobiliteit en Stedenbouw. We werken volgens het principe van zelfsturing waarbij veel initiatief en verantwoordelijkheid ligt bij de collega's.


Wie zijn wij?

De gemeente Zwijndrecht stimuleert samenwerking bij de uitvoering van het werk tussen en met inwoners, ondernemers en andere organisaties. Wij zien hen niet meer als klanten met vragen, maar als belangrijke partners met kennis en kunde.

Wij geloven in de kracht van de samenleving voor antwoorden op (toekomstige) maatschappelijke vragen en opgaven. Als gemeente hebben we hierbij de kennis, initiatieven, nieuwe ideeën en inzet vanuit de samenleving nodig. Samen zijn we beter in staat om te reageren en in te spelen op dit soort opgaven.

 

In Zwijndrecht noemen wij deze manier van werken samenlevingsgericht werken. Wij willen ons hierin de komende tijd verder ontwikkelen. Wij zoeken collega's die hieraan hun steentje willen bijdragen!


Let op: voor dit project is een inschrijvingsdeadline van 23 september 9:00. Hoe eerder je solliciteerd hoe beter!

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten