Gemeenteprojecten

Afdelingshoofd Samenleving (ZZP)

Geplaatst 6 nov. 2020
Project ID: YIS000253
Plaats
Nuenen
Duur
6 maanden
(30 nov. 2020 - 1 jun. 2021)
Uren/week
28 hrs/week
Tarief
70 - 100 €/hr

Ben jij een verbindende en besluitvaardige People manager.   

Vind jij het een uitdaging bij te dragen aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie en deze verandering samen met de andere leden van de managementteam vorm te geven

 

Wie zijn wij?

De gemeente Nuenen staat middenin de gemeenschap en kent een pragmatische instelling. Er zijn korte lijnen naar bestuur en samenleving en we zijn gewend snel tot actie over te gaan. Er heerst een cultuur van zaken direct willen regelen en organiseren. Medewerkers hebben een grote betrokkenheid bij elkaar en hun werk. Dit is typerend voor de gemeente Nuenen. Wij zoeken energieke mensen die gas durven geven en beschikken over daadkracht en vakkennis. Wij bieden uitdagende banen bij een gemeente die volop in beweging is!

 

Onze organisatie

De gemeentelijke organisatie telt ongeveer 100 medewerkers, verdeeld over drie afdelingen: Samenleving, Ontwikkeling & Handhaving en Openbare Werken.

De bedrijfsvoering voor Nuenen, Geldrop-Mierlo en Son & Breugel wordt verzorgd door Dienst Dommelvallei.

Als organisatie zijn we ons aan het heroriënteren op onze rol en positie in de samenleving en denken we na over wat dit betekent voor onze organisatiestructuur en – cultuur.

De voortdurend veranderende samenleving vraagt om een ambtelijke organisatie die kan meebewegen. De leefwereld van de burgers en niet de systeemwereld (regels en processen) vormen het vertrekpunt van ons handelen.

 

Samenleving

Het huidige afdelingshoofd gaat gebruik maken van vroegpensioen en gezien het proces van heroriëntatie gaan we voor een invulling door een interim afdelingshoofd.

De afdeling samenleving bestaat uit een vijftal clusters, te weten Juridische Zaken, Communicatie, CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname), Welzijn en Ondersteuning. Het betreft in totaal 32 medewerkers.

 

Wat ga je doen?

Als afdelingshoofd ben je lid van het MT van de gemeente Nuenen en:

·        Geef je integraal leiding aan de afdeling Samenleving.

·        Draag je vanuit jouw ruime veranderkundige ervaring in belangrijke mate bij aan de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Je brengt daartoe jouw kennis en ervaring in, in het MT en vervult daarmee een adviesrol.

·        Adviseer en rapporteer je aan de gemeentesecretaris over de realisatie van gestelde doelen, inzet van middelen en beleidsontwikkelingen op het werkterrein van de afdeling.

·        Werk je aan het verbeteren en sturen op de (werk)processen. De kwaliteitsbewaking van de (integrale) advisering is daar onderdeel van.

·        Bevorder je de samenwerking binnen de afdeling en buiten de afdelingsgrenzen met interne en externe partners.

 

 

Wie ben jij?

Je bent een inspirerende persoonlijkheid en een communicatief vaardige verbinder, die resultaten boekt en eigenaarschap stimuleert. Een optimist, die met humor en energie te werk gaat. Je bent besluitvaardig en combineert daadkracht met natuurlijk overwicht. Je hebt een open en directe stijl, waarmee je draagvlak creëert. Je bent omgevingsbewust en hebt een goede bestuurlijke antenne.

 

Wat breng je mee?

Naast de genoemde persoonlijkheidskenmerken vragen wij het volgende:

·        Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en hebt meerdere jaren ervaring als  leidinggevende, bij voorkeur in een overheidsorganisatie.

·        Je hebt ruime ervaring met veranderingsprocessen

·        Je hebt een coachende stijl van leidinggeven, waarmee je de medewerkers weet te inspireren, stimuleren en verbinden.

·        Je kunt acteren in een complex politiek-bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld.

 

Sollicitatie deadline is donderdag 12 nov om 15:00 uur.

 

Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor dit project inschrijven.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten