Gemeenteprojecten

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Dienstverlenging a.i.

Geplaatst 29 jul. 2020
Project ID: YIS000132
Plaats
Reusel
Duur
4 maanden
(1 sep. 2020 - 31 dec. 2020)
Uren/week
28 hrs/week
Tarief
Unknown

Wie zijn wij?

De gemeente Reusel-De Mierden is een echte Kempische gemeente met Brabantse gemoedelijkheid. Het is een relatief kleine gemeente, maar wel een met grote ambities.

We richten de blik naar buiten en gaan onder de noemer Samen Doen actief aan de slag met initiatieven van bewoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke partners.

 

In onze organisatie gaat zakelijkheid gepaard met een fijne werksfeer en zijn de lijntjes kort. We zijn flexibel in ons werken en onze werktijden. De gemeente werkt nauw samen met de buurgemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot.

 

De ambtelijke organisatie bestaat uit ongeveer 75 medewerkers, verdeeld over twee afdelingen, de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening en de afdeling Bedrijfsvoering.

Bij de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening werken ongeveer 36 medewerkers in verschillende teams; Externe Dienstverlening (met Burgerzaken en Receptie), Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en het Zorgloket (Loket van A tot Z). Zij geven invulling aan een diversiteit aan taken op beleids- en uitvoerend niveau.

Binnen de afdeling liggen interessante ambities, zoals de invoering van de Omgevingswet, de transitie in de intensieve dierhouderij, de realisatie van de klimaatdoelstellingen, koploper zijn op het gebied van de inclusieve samenleving en de opgaven in het sociale domein. Daarbij wordt er over de afdeling heen, zo nodig ook regionaal, intensief en enthousiast aan deze opgaven gewerkt. Werk aan de winkel dus!

 

Wat ga je doen?

Je bent lid van het managementteam. In die rol werk je mee aan de ontwikkeling en kwaliteit van de hele organisatie. Je vervult daarbij een initiërende, inspirerende en verbindende rol. Daarnaast neem je als afdelingshoofd de afdeling mee, daagt haar uit op de integrale ontwikkeling van de organisatie en de integrale samenwerking op de inhoudelijke vraagstukken. Je wordt daarbij ondersteund door twee coördinatoren. De focus van het afdelingshoofd ligt op het creëren van optimale omstandigheden voor de medewerkers en het geven vertrouwen, zodat zij vanuit eigen verantwoordelijkheid een hoge kwaliteit kunnen leveren.

 

Wat verwachten we van jou?

Je beschikt over ruime ervaring als manager in een continue veranderende omgeving. Deze ervaring heb je opgedaan bij verschillende (semi-)overheidsorganisaties, bij voorkeur gemeenten. Affiniteit met de taakvelden van de afdeling is een pré. Je bent goed bekend met het functioneren in een politiek-bestuurlijke omgeving en beschikt over politieke sensitiviteit. Je staat voor dienend en verbindend leiderschap en weet als motiverend en coachend leidinggevende je omgeving te inspireren. In veranderingstrajecten neem je mensen mee, zodanig dat er gezamenlijkheid en vertrouwen ontstaat. Daarbij kijk je graag voorbij de grenzen van je directe aandachtsveld en durf je heilige huisjes te doorbreken. Je werkt vanuit samenwerking en met doorzettingskracht naar een concreet einddoel.


In principe zoeken we een interimmanager, die voorlopig even "op de tent past". In de tussentijd denken wij na over nieuwe invulling voor vast. We geven een pré aan kandidaten die met een frisse blik kunnen en willen meedenken in dat proces.


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten