Gemeenteprojecten

Adviseur Afdelingsontwikkeling

Geplaatst 6 mrt. 2020
Project ID: YIS00034
Plaats
Beek en Donk
Duur
6 maanden
(30 mrt. 2020 - 26 sep. 2020)
Uren/week
34 hrs/week
Tarief
0 - 100 €/hr

Omschrijving:

De manager Beleid & Projecten onderzoekt hoe hij als manager meer grip krijgt en houdt op de procesmatige aansturing van zijn afdeling. Om hem daarbij te ondersteunen wordt op tijdelijke basis gebruik gemaakt van een ‘supersenior’. Hoofdtaak van de supersenior is het ondersteunen van de manager bij het door ontwikkelen van de beheersing en planmatigheid van de afdeling B&P; Ondersteunen van de manager bij het realiseren van de genoemde oplossingen.


Waar nodig, springt hij/zij bij om processen goed te laten verlopen; steunt en coacht medewerkers in het ontwikkelen van procesvaardigheden. Het is niet de bedoeling dat er zaken worden overgenomen. Ook zal de supersenior zich richten op de inbedding van de nieuw aan te wijzen senioren (primus interparis) en de wijze waarop er binnen de afdeling optimaal gebruik kan worden gemaakt van hun kennis en ervaring op het operationele vlak als groeimodel. Het groeimodel voorziet erin dat deze supersenior zichzelf na verloop van tijd overbodig maakt en de nieuw aan te wijzen senioren het stokje over nemen.


Na invoering van de hiervoor benoemde maatregelen en hulpstructuren wordt bezien of deze voldoende soelaas bieden of dat er alsnog een wijziging met betrekking tot de ‘span of attention’ dient plaats te vinden.Hoofdtaken:

Ondersteunen van de manager bij het door ontwikkelen van de beheersing en planmatigheid van de afdeling B&P; Ondersteunen van de manager bij het realiseren van de genoemde oplossingen.


Ondersteuning bij het oplossen van aansturingvraagstukken, waaronder inhoudelijke ontwikkelingen van de rol van ‘primus interparis’ op de afdeling en komen tot een structurele oplossing.Opleiding:

  • HBO + / WO werk en denk niveau
  • Opleiding ( en meerjarige ervaring met) projectmatig werkenErvaring:

Meerjarige ervaring met projectmatig werken in overheidsomgeving

Liefst in ruimtelijk én sociaal domein.Gewenste competenties:

-   Procesregisseur

-   Samenwerken

-   Verbindend

-   Overzicht, kan structuur bieden

-   Probleemanalyse

-   Omgevingsbewust

-   Integraliteit

-   Politieke sensitiviteit

-   Hands on mentaliteit.

-   Integer

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten