Gemeenteprojecten

Adviseur accommodatiebeleid

Geplaatst 10 aug. 2020
Project ID: YIS000139
Plaats
Heeze-Leende
Duur
3 maanden
(24 aug. 2020 - 30 nov. 2020)
Uren/week
28 hrs/week
Tarief
Unknown

Aanpak

Bij de raming is rekening gehouden met het inhuren van externe capaciteit. Heeze-Leende heeft geen beleidsmedewerker accommodatiebeleid. Het accommodatiebeleid is verdeeld over meerdere medewerkers.

Deze beleidsmedewerker dient ruime en recente ervaring te hebben met accommodatiebeleid.


Uitvraag

Werkzaamheden

1. Opstellen en afstemmen projectplan voor het actualiseren van integraal gemeentelijk accommodatiebeleid.

2. Uitvoeren van deze actualisatie

3. Overleg voeren met gebruikers en andere betrokken partijen

4. Zorgen voor draagvlak onder betrokken partijen

5. Adviseren college en raad

6. Budgetbewaking

7. Al deze werkzaamheden dienen in grote zelfstandigheid uitgevoerd te worden.

 De gemeente stelt een aanspreekpunt beschikbaar die u op weg helpt binnen en buiten het gemeentehuis.


Kennis en ervaring

· Ervaring met het opstellen van gemeentelijk accommodatiebeleid

· Kennis op het gebied van onderwijshuisvesting, onder meer wet- en regelgeving

· Verbindingen kunnen leggen met andere beleidsterreinen / accommodaties

· In staat een proces te leiden om vanuit verschillende belangen tot een gezamenlijke visie te komen

· Mensen inspireren, uitdagen en discussies niet uit de weg gaan

· Goed om kunnen gaan met verschillende -vaak tegengestelde- belangen

· Ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen.


Eisen

· HBO/WO-werkniveau

· Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het maatschappelijk vastgoed

· Je bent gespecialiseerd in trajecten rondom beleidsactualisatie

· Je kunt met referenties aantonen dat je de gevraagde werkzaamheden zelfstandig aankunt

· Je hebt affiniteit met het werken in een politieke/bestuurlijke omgeving

· Je kunt onderwerpen zowel op detailniveau als op hoofdlijnen benaderen.


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten