Gemeenteprojecten

WOB jurist bij de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Geplaatst 6 jul. 2020
Project ID: YIS000105
Plaats
Eindhoven
Duur
4 weken
(10 jul. 2020 - 7 aug. 2020)
Uren/week
20 hrs/week
Tarief
0 - 85 €/hr

Functiebeschrijving

  • Degene die de verzoeken gaat afhandelen moet juridisch onderlegd zijn of thuis zijn in de WOB. Hij / zij moet de juiste afwegingen o.b.v. de WOB kunnen maken, een besluit kunnen maken en de juiste grondslag / motivering aan het (gedeeltelijk) weigeren van openbaarmaking van documenten kunnen hangen.
  • Aangezien de verzoeken veelal samen met partners gecoördineerd worden afgehandeld, zal de behandelaar deel moeten nemen aan de samenwerking.
  • De afhandeling vraagt om afstemming (d.m.v. zienswijze of informeel) met andere partijen die een belang hebben bij bepaalde documenten.
  • De behandelaar moet binnen onze organisatie collega's betrekken voor het aanleveren van documenten, het uitvoeren van werkzaamheden of het voeren van overleg over (het wel of niet openbaar maken van) documenten.
  • Naast de juridische component moet de behandelaar ook oog hebben voor andere belangen (bestuurlijk, communicatief enz.).
  • Een goed contact met de indiener van het Wob-verzoek helpt zeker bij het beheersbaar houden van de omvang van het verzoek en de acceptatie van de afhandeling.


De behandelaar (WOB-jurist) kan ondersteuning van binnen of buiten VRBZO inzetten om stukken te toetsen. Dit maakt het ook mogelijk een double check te doen. Bovendien dreigen de volgende verzoeken dusdanig omvangrijk te worden dat het simpelweg niet mogelijk is alle werkzaamheden te laten verrichten door één persoon.


Functie-eis:

Moet zelfstandig kunnen werken en ervaring hebben met afwikkeling van WOB-verzoeken

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten