Gemeenteprojecten

Beleidsadviseur Verkeer & Vervoer - Gemeente Sliedrecht

Geplaatst 30 jan. 2020
Project ID: YIS00002
Plaats
Sliedrecht
Duur
1 jaar (3 feb. 2020 - 6 feb. 2021)
Uren/week
36 uur/week
Tarief
Unknown

Denk je graag samen met collega's en inwoners na over nieuwe kansen en mogelijkheden? In de functie van Beleidsadviseur met aandachtsgebied Verkeer en Vervoer sta jij midden in de samenleving en ben je breed inzetbaar!

Wie zijn wij?
We zijn een kleine organisatie met grote ambities waar je gezien wordt en jouw inbreng er toe doet. Niet alleen in Sliedrecht maar in de hele Drechtsteden waar wij intensief mee samenwerken. Dit biedt perspectief voor jouw toekomst. Dichtbij en betrokken, creativiteit met lef en echte doorzetters in het doen, dat zit in ons DNA. Wij zetten ons elke dag vol enthousiasme in voor onze 25.000 inwoners en ondernemers.

Wat ga je doen?

In 2017 is het Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040 vastgesteld. In dit plan zijn projecten/wensen voor de komende periode opgenomen die bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Sliedrecht moeten verbeteren, zoals:

·       Het realiseren van een fietspad langs de Craijensteijn.

·       Het opwaarderen van de Parallelweg naar een toekomstig bestendige gebiedsontsluitingsweg.

·        De aanpak van gevaarlijke punten.

Verder is Sliedrecht volop in beweging en zijn er diverse ruimtelijke ontwikkelingen die verkeerskundige begeleiding vragen, zoals het opwaarderen van het Burgemeester Winklerplein, Watertorenterrein, de Staatsliedenbuurt en de nieuwbouwwijk Baanhoek-west.

Naast je verkeerskundige inbreng bij bovenstaande ontwikkelingen wordt van je verwacht dat je onafhankelijk en met gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen het college adviseert op het thema verkeer en vervoer.

·         Je ontwikkelt samenhangend beleid op het gebied van verkeer en vervoer op het niveau van de gemeente en de regio Drechtsteden, in de vorm van beleidsnota`s, rapporten en adviezen. Je werkt deze uit en evalueert het beleid.

·         Je signaleert en interpreteert relevante ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer en anticipeert op mogelijke consequenties daarvan voor het gemeentelijk beleid en de taken van de afdeling beleid.

·         Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de omgevingsvisie, projecten en andere beleidsplannen op stedelijk, regionaal en bovenregionaal niveau en adviseert op basis van inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede op basis van politieke inzichten, over het te voeren verkeers- en vervoerbeleid.

·         Je beantwoordt vragen en behandelt klachten over verkeer en vervoer.

Waar kom je te werken?

Je wordt onderdeel van het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie. Dit team bestaat uit 14 ambitieuze, politiek sensitieve, gedreven collega's. Zij richten zich op beleidsadvisering om de openbare leefomgeving optimaal te laten functioneren. Zij richten naast verkeer op wegen, stedenbouw, water, economie, wonen, milieu en duurzaamheid. Ook richten zij zich op ruimtelijke ontwikkelingen en/of begeleiden zij gemeentelijke en private ruimtelijke initiatieven op basis van bestemmingsplannen en de Omgevingswet en hebben zij oog voor wat er in de samenleving speelt.

Wat neem je mee?

·         Je hebt hbo/wo werk- en denkniveau aangevuld met aantoonbare relevante werkervaring;

·         Je hebt ruime en actuele kennis van wetgeving, (gemeentelijk) beleid, procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan;

·         Je bent vaardig in het opstellen van nota’s, adviezen, het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen en in het optreden als adviseur.

Je bent een stevige persoonlijkheid met visie en deze visie weet je te vertalen naar concrete resultaten. Je bent analytische sterk en in staat om in de veelheid van belangen het bestuur goed te positioneren. Daarnaast heb jij een zelfstandige instelling en oplossingsgerichte werkhouding.

Je ziet het als uitdaging om proactief te opereren op meerdere terreinen binnen de breedte van het gemeente fysieke domein. Hiervoor beschik je over het vermogen om met bestuur, burgers en maatschappelijk organisaties interactief en integraal samen te werken.

Sign up for new opportunities

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten